Investeringslijst JOLA moet uitgebreider

NAJK evalueert JOLA

Na de openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) in 2017 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn leden opnieuw om een beoordeling gevraagd. Opvallend is dat 68% van de respondenten geen investering op de lijst vond waar zij behoefte aan hebben. Uit de evaluatie van NAJK blijkt dat jonge landbouwers na bedrijfsovername vooral behoefte aan ondersteuning in grond, machines en gebouwen hebben.

“De investeringslijst moet beter aansluiten op de behoefte van jonge boeren en tuinders”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK. “We zien graag een uitbreiding van de investeringslijst.”

Bekendheid JOLA groeit

De Jonge Landbouwersregeling is onder jonge landbouwers opvallend goed bekend. Slechts 4 procent van de ondervraagden was niet op de hoogte van de JOLA-regeling. In 2016 was dit nog 10 procent. Naast de bekendheid van de regeling, wisten de meeste respondenten ook voor welke investeringen de JOLA aangevraagd kon worden en was hen snel duidelijk of zij wel of niet in aanmerking zouden komen. Echter, ondanks de grote bekendheid heeft een grote meerderheid toch geen aanvraag gedaan. De investeringen op de investeringslijst paste niet bij hun behoefte.

Behoefte jonge landbouwers

Opvallend aan de uitslag is dat er voor 68 procent van de jonge landbouwers geen investering op de lijst stond waar zij behoefte aan hebben. Met name jonge landbouwers uit intensieve sectoren gaven aan geen bruikbare investering te vinden. Er staan volgens de respondenten veel ‘luxe’ producten op de investeringslijst maar de doelgroep heeft meer behoefte aan praktische doeltreffende investeringen. Ze gaven aan na de bedrijfsovername behoefte te hebben aan Grond, machines en gebouwen. De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt door de respondenten wel gezien als een steun in de rug.

Van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 konden boeren en tuinders onder de 41 jaar zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de JOLA. De regeling is bedoeld als steun in de rug om investeringen te doen in de financieel zware periode na bedrijfsoverdracht. Ten opzichte van de voorgaande openstellingen was de investeringslijst uitgebreid. Dit werd goed gewaardeerd maar de investeringsmogelijkheden moeten aangevuld worden met praktische investeringen waar de jonge landbouwer direct iets mee kan.

De volgende openstelling van de regeling onder het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) via de provincies wordt vanaf december verwacht. Na succesvolle evaluatie in 2016 heeft NAJK opnieuw de JOLA geëvalueerd. Ruim 120 jonge landbouwers vulde de evaluatie over de JOLA in.

Bekijk hier de infographic met de resultaten.