Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, heeft tijdens de raad van advies van Stichting Veldleeuwerik input geleverd namens NAJK. Ook hebben zij een bezoek gebracht aan een van de Veldleeuwerik broedplaatsen.
 • NAJK heeft jonge intensiefboeren opgeroepen om naar de regiotaps van ForFarmers over big data te gaan.
 • Op 3 april publiceerde de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Stijn Derks, portefeuillehouder intensief, was bij de bijeenkomst en pitchte een dag uit het leven van een jonge boer in 2050.
 • Woensdag 4 april heeft dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, samen met Flynth een avond gegeven over bedrijfsovername voor studievereniging Heeren XVII (Wageningen).
 • De derogatie is voor twee jaar verlengd. Mede dankzij de stevige lobby/inzet van o.a. NAJK hebben we de derogatie toegekend gekregen. NAJK is blij dat dit gelukt is.
 • NAJK heeft haar visie geschreven op de toekomst van voedsel. Deze heeft zij ingebracht voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over duurzame en gezonde voedselconsumptie.
 • Een aantal dagelijks bestuurders van NAJK en een aantal NAJK-leden zijn naar de bijeenkomst ‘GLB uit de startblokken’ geweest. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van LNV. Portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, nam namens NAJK deel aan het panel waarin ook minister Schouten, NVP, LTO, EISA en Natuurmonumenten zaten.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal en tevens vicevoorzitter CEJA, Iris Bouwers, is in gesprek geweest met Jeunes Agriculteurs, de jonge boerenorganisatie in Frankrijk met 50.000 leden.
 • Er is een discussiebijeenkomst geweest over de land- en tuinbouw in 2050 met partners van NAJK en leden van NAJK aan de hand van drie mogelijke scenario’s.
 • In april bracht NAJK de column ‘Jonge boeren, verenigt u’ uit, geschreven door portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers.
 • Van Iperen is winnaar geworden van de Jonge Boer Proof competitie. Op 12 april ontvingen zij de Jonge Boer Proof!-award van NAJK-voorzitter Andre Arfman.
 • NAJK heeft positief gereageerd op het rapport van de Commissie Grondgebondenheid dat is uitgebracht door NZO en LTO.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is met docenten van agrarische scholen, Louis Bolkinstituut en RVO op bedrijfsbezoeken geweest. Het thema van de dag was natuurinclusieve landbouw.
 • NAJK heeft het bericht van Flynth gedeeld waarin tuinders zich aan kunnen melden voor een proefles bedrijfskunde in de tuinbouw.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, en Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, zijn bij de CEJA-vergadering van april geweest. Dit keer stond de vergadering in het teken van het GLB en een conferentie over bedrijfsovername.
 • DB’er NAJK, Iris Bouwers en provinciaal bestuurder van het HAJK, Albert Broersen, hebben deel genomen aan het panel genaamd ‘tackling barriers to new entrants in farming’ op uitnodiging van de Landbouwraad in Londen.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, heeft input gegeven namens NAJK tijdens het diner over de toekomstvisie van het ministerie van LNV.
 • Op 20 april is portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, bij het stakeholdersoverleg geweest van het IMVO-convenant. Er is gesproken over de concretiseringsslag van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • NAJK gaat actief bezig met het onderwerp klimaat. NAJK-voorzitter Andre Arfman pakt dit onderwerp op.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is bij de conferentie NKWK (Nederlands Kennisinstituut voor Water en Klimaat) geweest.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK, heeft een presentatie over NAJK en CEJA gegeven aan studenten biologische landbouw in Wageningen.
 • AJK Middenveld-Zuid (Drenthe) is op excursie geweest naar Den Haag om daar meer te leren over de politiek. NAJK-voorzitter Andre Arfman heeft een presentatie gegeven over belangenbehartiging. Specifiek over wat NAJK doet en hoe het lobbyproces in z’n werk gaat.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in mei?

Natuurlijk zal in mei ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, neemt in haar rol als vicevoorzitter van CEJA deel aan het panel tijdens het AgriResearch Conference en YEPP congres.
 • Tot en met 29 april kon de JOLA-evaluatie worden ingevuld. Er zijn weer veel reacties binnengekomen. NAJK gaat deze verwerken en brengt binnenkort de uitslag uit.
 • In mei gaat oud-voorzitter van GAJK, Suzanne Ruesink op missie met Agriterra naar Zambia. Daar zal zij advies gaan geven aan de lokale organisaties.
 • NAJK is druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe Privacywet. Provinciale en lokale bestuurders ontvangen binnenkort informatie over deze nieuwe wet en het nieuwe privacybeleid van NAJK die ook provinciaal en lokaal gebruikt kan worden.
 • In mei staat er een artikel in het relatieblad van Royal FloraHolland, GROW, met dagelijks bestuurder NAJK met portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus.
 • In de mei editie van Agrimondiaal, het magazine van Agriterra, staat een interview met NAJK-voorzitter, Andre Arfman.
 • Op 4 juni organiseert NAJK voor de tweede maal de NAJK-netwerkborrel in Lunteren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen AJK-bestuurders nader kennismaken met NAJK en het aanbod van NAJK (projecten en partners). Zo doen zij inspiratie op voor de invulling van het nieuwe seizoen.