Nitraatcomité akkoord met derogatie

Na een aantal bewogen jaren voor de melkveehouderij is er eindelijk duidelijkheid: Nederland krijgt opnieuw derogatie. Het Nitraatcomité van de Europese Commissie heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de derogatie met twee jaar te verlengen. NAJK is blij met de nieuwe derogatie voor Nederland.

“Gelukkig hebben we de nieuwe derogatie binnen gehaald! Dit hebben we vooral te danken aan de enorme inspanningen van de melkveehouderij zelf”, aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuur NAJK met de portefeuille melkveehouderij. Door de inzet van het fosfaatreductieplan produceert de Nederlandse melkveehouderij veel minder fosfaat. Dit heeft er voor gezorgd dat Nederland weer aan de voorwaarden voldoet voor een nieuwe derogatie. “Ik ben vooral blij dat we het fosfaatdossier hiermee een stukje kunnen afsluiten. Dit geeft ons de aankomende jaren weer de tijd en de ruimte om te werken aan ander onderwerpen die onze toekomst gaan bepalen.”

Identieke derogatie

De derogatie is vergelijkbaar met die van afgelopen 4 jaar. Melkveehouders met minimaal 80% grasland kunnen hiermee kiezen om meer dierlijke mest per hectare te gebruiken dan de standaard norm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. In de opzet zijn weinig aanpassingen gedaan. NAJK blijft zich inzetten voor een meer bedrijfsspecifieke aanpak waarbij de derogatie per gewas wordt verleend. “Het is jammer dat de discussie ging over het al dan niet verkrijgen van een derogatie en niet over welke derogatie Nederland nodig heeft in de toekomst”, aldus Bart van der Hoog. “Gelukkig kunnen we de discussie nu gedeeltelijk laten rusten nu we weten waar we aan toe zijn.”

De Europese Commissie heeft gekozen voor een nieuwe derogatie van maar twee jaar omdat ze nog te veel zorgen heeft over de mestfraude-affaire. De sector en het ministerie zal de aankomend jaren moeten werken aan verbetering om fraude van bewerkte en verwerkte mest tegen te gaan.