Jonge boeren en young professionals presenteren gezamenlijk klimaatakkoord-manifest

De totstandkoming van het klimaatakkoord biedt de laatste kans klimaatverandering tegen te gaan en het voedsel-
 en landbouwsysteem te vernieuwen. De ambities moeten opgeschroefd worden naar 60% reductie van broeikasgassen in 2030 en jonge boeren en young professionals uit de hele keten willen een actieve rol in de totstandkoming en uitvoering van het akkoord. Dat is de boodschap die de coalitie van NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), SFYN (Slow Food Youth Network) en KEK (Klimaat en Energie Koepel) hebben voor de partijen die op dit moment spreken over de totstandkoming van het klimaatakkoord.

Het manifest is op vrijdag 25 mei aangeboden aan Pieter van Geel (voorzitter klimaatakkoordtafel Landbouw & Landgebruik) tijdens een bijeenkomst van de SER op het ministerie van LNV. De coalitie, bestaande uit een interdisciplinaire groep van jonge professionals, werkzaam in alle schakels van de landbouw- en voedselketen, van boer tot bord, verdiepte zich de afgelopen weken in de gesprekken en thema’s die spelen aan de klimaattafels. Via de eigen organisaties en op basis van onderzoek stelden zij een manifest op dat moet gelden als de eerste input vanuit deze generatie. Aan de hand van de 8 thema’s doen doet de coalitie praktische en concrete voorstellen die moeten leiden tot een ambitieuze reductie van broeikasgassen en de basis legt voor brede vernieuwing in de land- en tuinbouwsector.

“Wij willen een vooruitstrevende land- en tuinbouwsector: een sector met een voorlopersrol voor jonge boeren en tuinders waarin samenwerkingen tussen sectoren en andere disciplines de standaard is.”, stelde André Arfman, voorzitter van NAJK.

In 2030 willen NAJK, SFYN en KEK een land- en tuinbouwsector die in balans is met het klimaat, milieu en leefomgeving. Een land- en tuinbouwsector die onderdeel is van de circulaire economie waarbij kringlopen tussen bedrijven en sectoren zo veel mogelijk gesloten zijn. Waarbij de afstand tussen boer en burger verkleind is, het platteland leefbaar is en landbouw en natuur naast elkaar en in verbinding met elkaar kunnen floreren. De uitwerking van de maatregelen van het Klimaatakkoord en vernieuwing van het voedsel- en landbouwsysteem moeten ertoe leiden dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 60% is verminderd ten opzichte van 1990.

“Daarnaast bieden wij onszelf hierbij aan als een onafhankelijke, cross- sectorale denktank met jonge ambitieuze professionals die graag meedenken over maatregelen voor Landbouw & Landgebruik van de toekomst. Het houdt niet op bij denken: we willen vooral gaan doen. We zijn niet bang om ‘vieze handen te maken’: er is geen tijd te verliezen. Wij gaan graag aan de slag met concrete projecten en experimenten. Bel, Whatsapp, Twitter of Facebook ons!”, stelde Jorrit Kiewik, directeur van het Slow Food Youth Network bij de presentatie.

De coalitie is betrokken bij de vorming van het klimaatakkoord via een stoel aan de hoofdtafel en een stoel aan een van de subtafels van de onderhandelingen. Op 5 juni organiseert KEK een groot maatschappelijk debat in de Grote Zaal van Pakhuis de Zwijger. Aanmelden kan hier: https://dezwijger.nl/programma/gaan-millennials-het-klimaat-redden/

#KEK #SFYN-NL #NAJK #Klimaatakkoord