Jonge boeren: GLB-voorstel stap in goede richting

Jonge boeren zijn goed in beeld, blijkt uit de vrijdagochtend 1 juni gepubliceerde voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door de Europese Commissie. Het idee is om in het nieuwe GLB een minimum van 2% aan ondersteuning van jonge boeren vast te leggen. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is redelijk positief over de voorstellen.

Ondersteuning jonge boeren

EU-Commissaris van Landbouw, Phil Hogan, presenteerde de nieuwe voorstellen. Eén van de voorstellen luidt dat minimaal 2% van de directe betalingen specifiek bedoeld is voor jonge boeren. Dit kan een éénmalige installatiehulp tot € 100.000 bevatten. Verder benoemt de Europese Commissie dat het voor nieuwe toetreders aantrekkelijker moet worden om agrariër te worden. Zo wil ze dat lidstaten aan de slag gaan met mentorprogramma’s en kennisuitwisseling tussen de generaties. Daarnaast moet het ontwikkelen van een bedrijfsovernameplan ondersteund worden. Ten slotte roept de Europese Commissie lidstaten op te kijken naar mogelijkheden om wet- en regelgeving met betrekking tot belastingen en overname flexibeler te maken. Zo kan de toegang tot land verbeterd worden. “De GLB-voorstellen leggen meer dan ooit nadruk op de problematische positie van de jonge boer”, aldus Iris Bouwers, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille internationaal. “Er ligt in de huidige voorstellen echter een behoorlijke focus op het aantrekken van nieuwe boeren. Dat alleen is niet voldoende. Nu is minder dan 4% van de boeren in Nederland jonger dan 35 jaar. Als we het aantal jonge boeren in Nederland willen verhogen, zal er ook inzet moeten blijven op opvolgers vanuit de sector. Het kan niet zo zijn dat mensen van buiten de landbouw wel in kunnen stromen dankzij ondersteuning, maar er minder beschikbaar is voor bijvoorbeeld bedrijfsopvolgers in maatschap.

Definitie actieve boer

NAJK is tevreden dat er nu eindelijk een definitie van ‘echte boeren’ is opgenomen in de voorstellen. Bouwers: “Het is belangrijk dat het geld daar terechtkomt waar het hoort. Volgens NAJK zijn ‘actieve boeren’: diegenen die de financiële verantwoordelijkheid dragen voor de boerderij en de productie, en die producten individueel of via coöperaties verkopen, die geregistreerd staan bij de Kvk en publieke goederen van landbouwactiviteiten leveren. Deze personen moeten ondersteund worden. Grote sommen geld die op bedrijven terechtkomen die geen agrarische productie opleveren, dat mag niet meer voorkomen!”

Verlaging budget

De aankondiging dat het budget naar beneden gaat kan op weinig steun rekenen van de jonge boeren. Verder zijn er zorgen over de focus op beloning voor resultaat in plaats van proces.
Toch blijft NAJK positief: “Het is goed om te zien dat de Commissie heeft gekeken naar de uitdagingen waar boeren nu voor staan. Jonge boeren hebben echt ondersteuning nodig bij het aangaan van de uitdagingen rond het klimaat. Daarnaast erkent dit voorstel ook het belang van economische duurzaamheid. Die pijlers en daarnaast de aandacht voor jonge boeren lijken zeker een stap in de goede richting!”, aldus Bouwers.