Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, heeft op de AgriResearch Conference gesproken over waar de nadruk moet liggen voor een duurzame sector.
 • NAJK heeft verschillende WeideWeetjes via haar sociale media-kanalen verspreid. Zoek op #WeideWeetje
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, heeft op het YEPP-congres in België gesproken over de noodzaak om de positie van de jonge boer te versterken in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft met LTO gesproken over klimaat.
 • Oud-voorzitter GAJK, Suzanne Ruesink, is met Agriterra op missie naar Zambia geweest. Daar heeft zij advies gegeven aan de lokale organisaties.
 • Op Boerenbusiness.nl is een column van dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, gepubliceerd met als titel ‘Zet een vinkje voor akkerbouwonderzoek’.
 • NAJK heeft de resultaten van haar evaluatie van de JOLA in een infographic gepresenteerd. Er is veel behoefte naar uitbreiding van de investeringslijst.
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, schreef een column met als titel ‘Jonge boeren, verenigt u’. Deze is gepubliceerd op de website van NAJK.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Bart van der Hoog, heeft de zorgen van jonge melkveehouders bij FrieslandCampina over de groeiafspraak van FrieslandCampina geuit.
 • NAJK heeft achtergrondinformatie over de nieuwe privacywet gestuurd naar alle bestuurders.
 • Bestuurder Iris Bouwers, tevens vicevoorzitter CEJA heeft gesproken op de Seeds&Chips conferentie in Milaan. Minister Carola Schouten sprak ook op deze conferentie.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, heeft weer namens de jonge boeren advies gegeven in de Raad van Advies van de Veldleeuwerik.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, is met LTO in gesprek geweest over het bedrijfsovernamefonds.
 • HAJK-bestuurder Albert Boersen was te gast in het radioprogramma ‘De zes ogen van de Fries’. Daar heeft hij verteld over het boerenbestaan.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Stijn Derks, is naar het pluimveesymposium in Eersel geweest.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is betrokken bij de organisatie van de Dag van de akkerbouw.
 • In de mei-editie van Agrimondiaal, het magazine van Agriterra, stond een interview met NAJK-voorzitter Andre Arfman en Aaltje de Roos van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de toekomst van de landbouw in Nederland en wereldwijd.
 • In het relatieblad van Royal FloraHolland, GROW, stond een interview met dagelijks bestuurder NAJK met portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus.
 • NAJK heeft samen met Klimaat- en Energiekoepel (KEK) en SFYN gezamenlijk ideeën voor de klimaattafel Landbouw en Landgebruik overhandigd aan tafelvoorzitter Van Geel.
 • Op 23 en 24 mei heeft portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, gesproken bij the satellite session of the EU nitrogen expert panel (EUNEP) in Londen over stikstofefficiëntie en jonge boeren.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?

Natuurlijk zal in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, zal bij de ALV van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) aanwezig zijn.
 • Op 4 juni organiseert NAJK voor de tweede maal de NAJK-netwerkborrel in Lunteren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen AJK-bestuurders nader kennismaken met NAJK en het aanbod van NAJK (projecten en partners). Zo doen zij inspiratie op voor de invulling van het nieuwe seizoen.
 • Ook in juni is NAJK-voorzitter Andre Arfman bij diverse overleggen rondom het thema klimaat aanwezig.
 • Iris Bouwers, vicevoorzitter CEJA, en Andre Arfman, NAJK-voorzitter, zijn bij de CEJA-bestuursvergadering in juni aanwezig.
 • In juni treden twee dagelijks bestuurders van NAJK af. Tijdens de ALV zal worden gestemd over hun opvolging.
 • NAJK gaat op zoek naar nieuwe bestuurders voor de portefeuille akkerbouw en intensief. Interesse? Kijk op de website van NAJK voor meer informatie.