NAJK: minister, geef ruimte voor verevening fosfaatrechten!

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt roept  minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om na te denken over verevening van fosfaatruimte. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die op vrijdag 14 september gepubliceerd zijn geven een onderschrijding van de fosfaatproductie weer. Deze ruimte zou volgens NAJK teruggegeven moeten worden aan melkveehouders. Er is en was veel onduidelijkheid over hoe het fosfaatstelsel uitpakt en daarmee is het extra lastig voor (jonge) boeren om te sturen.

In de Kamerbrief van afgelopen vrijdag heeft de minister duidelijkheid gegeven over de stand van zaken van de verschillende maatregelen binnen het fosfaatstelsel. Uit de prognose van het CBS over 2018 blijkt dat de fosfaatproductie 5 % onder het plafond zit en stikstof 1,5 % boven het plafond.

 Onduidelijkheid

“Het is positief dat het gelukt is om onder het plafond te blijven, maar er is nog steeds veel onduidelijkheid. Als jonge boer met hoge financieringslasten en midden in de bedrijfsontwikkeling is het lastig om goede keuzes te maken als de toekomst onzeker is”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

 Verevening

NAJK pleit ervoor om als  uiteindelijk blijkt dat er ruimte is binnen het fosfaatrechtenstelsel om die ruimte ook aan de melkveehouders terug te geven. “Een nationale verevening zoals uit de tijd van het quotum zou ingezet kunnen worden. 2018 was een complex jaar. Het fosfaatrechtenstelsel is  in 2018 van kracht geworden en de melkveehouders moesten leren omgaan met het nieuwe systeem. Ook werden veel zaken pas in het lopende jaar 2018 vastgesteld. Zo was er bijvoorbeeld lange tijd onduidelijkheid over de knelgevallenregeling. Daarnaast weten veel melkveebedrijven pas in december 2018 in welke excretieklasse ze vallen.  Omdat de kans bestaat dat bij de definitieve berekening ook een onderschrijding van het fosfaatplafond is, vraagt NAJK de minister nu al na te denken hierover”, aldus Klever.

 Lease 

Uit de kamerbrief bleek ook dat er geen mogelijkheid wordt gegeven voor het verleasen van fosfaatrechten zonder afromen. Klever: “We hadden gehoopt dat verleasen zonder afromen ruimte zou geven voor jonge melkveehouders. Vele komen nu in de knel te zitten. Leasen geeft afroming, kopen is duur en de boete is nog onduidelijk. We hopen dat de minister de jonge boeren tegemoet wil komen, verevening lijkt ons een goede optie.”