Nieuwe portefeuillehouders intensief en bedrijfsovername NAJK

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 25 oktober heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) Tim van der Mark en Sietse Draaijer unaniem gekozen als nieuwe bestuurders van NAJK. Tim van der Mark is gekozen als dagelijks bestuurder voor de portefeuille intensief. Sietse Draaijer is de nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername.

Tim van der Mark nieuwe portefeuillehouder intensief

Tim van der Mark

Tim van der Mark is bij NAJK de nieuwe dagelijks bestuurder met portefeuille intensief. Van der Mark heeft samen met zijn ouders een varkenshouderij in de Middenbeemster. Het varkensvlees wordt middels hun eigen streekproduct verkocht aan slagers. Van der Mark ziet pijnpunten in de kleine winstmarges van zijn sector en gaat zijn pijlen richten op het verbeteren van het verdienmodel. “Een eerlijke prijs voor een goed product, daar streef ik naar. We moeten als jonge boeren openstaan voor veranderingen op ons bedrijf, maar het is wel van belang dat die veranderingen betaald worden door de maatschappij en we een rendabel, werkbaar bedrijf kunnen voortzetten.” Door de locatie en de opzet van het bedrijf heeft Van der Mark veel contact met burgers, hij weet wat er speelt en hoe er gedacht wordt over zijn sector. Daarom wil hij samen met de jonge boeren proberen het imago te verbeteren van de sector: “Laat zien wat je doet, vertel je verhaal en haal onwetendheid weg bij de consument.”

Sietse Draaijer nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername

Sietse Draaijer

Melkveehouder Sietse Draaijer is gekozen als dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK. Draaijer is ervaringsdeskundige op dit gebied. Vijf jaar geleden heeft hij de melkveehouderij van zijn tante overgenomen. Draaijer runt nu een bedrijf met 130 melkkoeien. Draaijer volgde de opleiding Agrarisch ondernemerschap aan de voormalige CAH in Dronten en deed een master internationaal management op de Nyenrode Business Universiteit. “Een bedrijfsovername is een complex traject, financieel en emotioneel speelt er veel. Het is juist daarom belangrijk dat in deze zware periode regels de praktijk niet in de weg zitten. Graag wil ik mijn steentje bijdragen om te zorgen voor realistische en praktijkgerichte regelgeving.” Draaijer gaat zich richten op de Jonge Landbouwersregeling en het bedrijfsovernamefonds.

Jonge boeren in gesprek met ministerie over pacht

FAJK blikt terug op geslaagde informatieavond

Op 24 oktober organiseerde het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK) in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het ministerie van LNV een informatieavond over pacht. Met ruim 65 jonge boeren en een goede dialoog met de vertegenwoordigers van het ministerie en het RVB blikt FAJK terug op een meer dan geslaagde avond.

“Pacht is een gevoelig onderwerp waar veel over gepraat wordt en waarover veel onbegrip heerst”, aldus FAJK vice-voorzitter Alex Tuinenga. “Met deze avond hoopt FAJK de dialoog tussen de grote overheidsorganen en de jonge boeren in Flevoland aan te jagen. Enerzijds om het ministerie van LNV en het RVB te laten weten wat er in de praktijk speelt, anderzijds om de jonge boeren antwoord te geven op de heersende vragen. Met de open sfeer en inhoudelijk sterke presentaties zijn we daar wat FAJK betreft zeker in geslaagd.”

In 2013 is in Flevoland de eerste pachtkavel via ope
nbare inschrijving uitgegeven. Sindsdien zijn er jaarlijks honderden hectares aan kavels uitgegeven, de interesse hiervoor is groot. Tijdens deze avond vertelden Charlotte Stein van het RVB en Liesbeth Kap van het ministerie van LNV over de historie en de toekomst van het huidige pachtbeleid. De aanwezigen konden vooraf hun vragen insturen, die vervolgens door Charlotte Stein en Liesbeth Kap beantwoord werden.

FAJK, het ministerie van LNV en het RVB kijken terug op een geslaagde avond waar veel vragen weggenomen zijn.

 

NAJK stagiaire gezocht

Het bedrijf

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) behartigt de belangen van 8.000 jonge boeren en tuinders in Nederland. Naast het behartigen van de belangen van agrarische jongeren in Den Haag en Brussel biedt NAJK actief handvatten tot ontwikkeling en beter ondernemerschap. Hiermee draagt NAJK enerzijds bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren verbonden met de agrarische sector en anderzijds aan de ontwikkeling van zelfbewuste en kundige jonge ondernemers die met beide benen in de maatschappij staan: de ondernemers van de toekomst.

Kernactiviteiten van NAJK zijn belangenbehartiging, advies, projecten ten behoeve van de doelen van NAJK en voorlichting en training gericht op jonge ondernemers van 16 tot 35 jaar.

Bekijk onze website voor al onze projecten.

Aan de hand van je profiel, opleiding en leerdoelen kunnen we een gepersonaliseerde stageplek creëren.

Jouw profiel

Je zoekt een praktijkgerichte stage of bent op zoek naar een werkervaringsstage. Je hebt speciale interesse in de agrarische sector. Verder neem je de volgende kennis en kwaliteiten mee:

 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • gevoel heeft voor projectmatig werken
 • ervaring heeft met het geven en organiseren van (project)activiteiten
 • affiniteit heeft met land- en tuinbouw
 • ervaring heeft in het werken met jongeren en/of vrijwilligerswerk

Werkzaamheden

Als stagiaire ga je met name je bezig houden met:

 • Ontwikkelen van workshops, cursussen en thema-avonden
 • Werving van evenementen
 • Het meedenken aan en uitvoeren van de lopende projecten
 • Het gezicht zijn van NAJK op diverse agrarische beurzen.

Wij bieden

 • Een stageplaats van 3 tot 5 dag(en).
 • Een stageplaats voor een periode van 3 maanden of langer.
 • Een stagevergoeding van € 200,- per maand (gebaseerd op 36 uur, ex. onkostenvergoeding).
 • Flexibele werktijden en een informele sfeer.
 • In overeenkomst ruimte voor een eigen opdracht.

Interesse?

Neem contact op met ons via 030-2769869 of mail jouw motivatie naar info@najk.nl.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, heeft deelgenomen aan een panel tijdens het afscheid van Jan Bouwman als duurzaamheidsmanager bij Syngenta. Thema was de landbouw in 2050.
 • NAJK is aanwezig geweest bij het 25-jarige jubileum van Agrarische Jongeren Friesland (AJF).
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft een overleg gehad met Stichting Weidegang over de stand van zaken.
 • Zaterdag 8 september hebben alle leden weer de nieuwe BNDR ontvangen. Dit keer met als thema: media. Mocht jij lid zijn, maar de BNDR niet gekregen hebben, neem dan even contact met ons op.
 • Dagelijks bestuurders NAJK, t.w. Andre Arfman, Iris Bouwers en Marije Klever, en een aantal NAJK-leden waren aanwezig tijdens de presentatie van de landbouwvisie van minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • In de persoon van Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, en Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, is NAJK betrokken bij een werkgroep over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • Een aantal NAJK-leden heeft sinds september 2018 zitting in de adviescommissies van de Europese Commissie. Deze leden hebben een training van NAJK gekregen ter voorbereiding op de rol die zij mogen vervullen.
 • NAJK-bestuurder Doeko van ’t Westeinde, is op de ATH geweest. Daar heeft hij verschillende bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten opgedaan.
 • Dagelijks bestuurders NAJK, Andre Arfman en Marije Klever, zijn bij het afscheid geweest van Koert Verkerk en Maarten Leseman bij LTO. Daar hebben zij met verschillende mensen uit de sector gesproken.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, heeft namens de jonge boeren deelgenomen aan het overleg van Stichting Milieukeur.
 • Op zaterdag 15 september vond het NK Veebeoordelen plaats in Edam. Het was een geslaagde dag voor de deelnemers, bezoekers en de organisatie. Herre Kuiper werd bekroond tot Nationaal Kampioen Veebeoordelen 2018.
 • NAJK heeft de oproep van LTO om duidelijkheid over fosfaatrechten te krijgen ondersteund en een oproep gedaan naar minister Schouten om na te denken over verevening.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, heeft deelgenomen aan de vergadering van de BO akkerbouw. Het actieplan plantgezondheid was een belangrijk speerpunt deze vergadering.
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal en vicevoorzitter van de Europese Raad voor jonge boeren (CEJA), was een van de panelleden tijdens de jaarlijkse Mansholt Lecture van Wageningen Universiteit. Onderwerp was kringlooplandbouw.
 • Rabobank, Vitens en ASR zijn bezig met de bodemcoalitie. Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, is bij de bijeenkomst hiervan geweest.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, is druk rondom het onderwerp klimaat. Hij heeft deelgenomen aan diverse werkoverleggen.
 • NAJK is druk bezig geweest met de organisatie van de Youth Leadership Academy die op woensdag 10 oktober plaatsvindt.
 • Dagelijks bestuurder, Doeko van ’t Westeinde, heeft zitting in de regiegroep data-intensieve akkerbouw. Met elkaar kijken zij welke manieren data van akkerbouwers beter kan stromen en nuttig gebruikt kan worden.
 • Op 24 en 25 september waren de beweidingsdagen. Dit was een samenwerking van Aeres Dronten en NAJK.
 • Iris Bouwers heeft in haar rol als vicevoorzitter van CEJA, in Brussel een bijeenkomst gehad met verschillende stakeholders over nut en noodzaak van innovatie en plattelandsbeleid in de EU.
 • Tijdens een netwerkbijeenkomst in Brussel heeft Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, diverse Nederlandse Europarlementariërs gesproken.
 • In november gaat NAJK met een groep leden naar Italië. In september konden geïnteresseerden zich aanmelden voor deze reis.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, is bij de startavond van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) geweest.
 • Een afvaardiging van de provinciale AJK’s is bij elkaar geweest voor de maandelijkse vergadering.
 • NAJK heeft een position paper voorbereid over de gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Nederland. Deze paper is ter voorbereiding op het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 11 oktober, waar NAJK aan mag deelnemen.
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, heeft tijdens een GLB-discussiebijeenkomst plenair de visie van NAJK op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd. Er waren diverse personen van het ministerie van LNV, landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamer en ander sectorpartijen aanwezig.

Wat zal NAJK voor jou doen in oktober?

Natuurlijk zal in oktober ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op dinsdag 4 oktober vind de Young Farmers Day plaats in Kootwijk. Deze dag voor jonge boeren wordt georganiseerd door ForFarmers en NAJK. Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, levert een bijdrage aan het programma.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, zal tijdens een bijeenkomst voor medewerkers van Interpolis en Rabobank, spreken over jonge boeren en samenwerking.
 • Op 7 oktober is er een interactieve discussieavond over voedselproductie en alle factoren die daarmee te maken hebben. Tien jonge boeren uit negen verschillende landen nemen ook deel aan deze bijeenkomst.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, zal een presentatie over NAJK geven aan een delegatie jonge boeren en tuinders uit Zuid-Korea.
 • Op woensdag 10 oktober is de Youth Leadership Academy 2018. Hier komt de volgende generatie leiders uit de agrifood sector samen om internationale relaties op te bouwen, kennis uit te wisselen, persoonlijk leiderschap te versterken en netwerkvaardigheden te verbeteren. Deze dag is een samenwerking van Agriterra, NCR en NAJK.
 • NAJK is gevraagd om deel te nemen aan de rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Nederland. Iris Bouwers zal namens NAJK hieraan deelnemen.
 • NAJK zal in september een gastles over weidegang geven op de AOC Oost.
 • Tijdens de ALV zullen de provinciale besturen stemmen over de invulling van nog openstaande portefeuilles binnen het dagelijks bestuur van NAJK.

 

Eind oktober staat NAJK op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg. Bezoek onze stand!

Actieplan Plantgezondheid

Ik zie een aantal uitdagingen op de landbouw af komen die specifiek ook de akkerbouw gaan raken. Een van de belangrijkste is het behoud van biodiversiteit. De biodiversiteitsmonitoren buitelen over elkaar heen; het is een hot topic.

Er wordt gesteld dat de landbouw voor een positieve bijdrage aan de biodiversiteit cruciaal is. Dit lijkt me als grootste grondgebruiker niet meer dan logisch. Maar hoe houden we als sector de regie over deze plannen en wordt er mét ons gepraat in plaats van over ons? Een ding is zeker: als we niets doen, krijgen we te maken met onaangename regelgeving en hebben we geen mogelijkheid om dit bij te sturen. Vanuit de markt hoeven we financieel niet veel te verwachten.

Ik ben ervan overtuigd dat we door als sector actief aan de slag te gaan een stortvloed aan regelgeving dat totaal losgezongen is van de praktijk uitblijft. Zo wordt er vanuit de Brancheorganisatie (BO) akkerbouw gewerkt aan het Actieplan Plantgezondheid. De twaalf leden van de BO hebben zich allen bereid verklaard dit plan zelf uit te dragen. Op deze eensgezindheid binnen onze sector mogen we best trots zijn. Het doel van het plan is om in 2030 koploper te zijn met een aantoonbaar duurzaam teeltsysteem. De emissie naar de omgeving en het residu op producten van gewasbeschermingsmiddelen moet minimaal zijn. Dit alles onder behoud van rentabiliteit.

Dit laatste zinnetje is nog wel het belangrijkst, want uiteindelijk mogen en kunnen inspanningen op dit vlak niet nog verder op de toch al krappe marges drukken. Het eerste actiepunt van dit plan is om te laten zien wat de sector nu al doet om zo beperkt mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan. In hoeverre wordt er bijvoorbeeld al met beslissingsondersteunende systemen gewerkt? Wordt er gebruik gemaakt van ziekte-resistente rassen? En is de organische stofbalans in evenwicht? Tegelijkertijd zullen ook de knelpunten aan het licht komen. Er is bijvoorbeeld veel te weinig kennis over hoe de bodem kan helpen gewassen weerbaar te maken en te houden. Een helder overzicht van de zogenaamde ‘groene’ middelen ontbreekt en de werking is onduidelijk of onbetrouwbaar. De wetgeving om de bodem naar behoren te bemesten knelt van alle kanten.  En het brengt de noodzaak aan het licht dat passende wetgeving rondom de nu nog verboden veredelingstechnieken noodzakelijk is.

Kortom, richting het ministerie hebben we een goed verhaal om onderzoeksmiddelen los te krijgen en de noodzaak van financiële compensatie aan te geven.


Doeko van ‘t Westeinde

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Doeko van ’t Westeinde verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw. Doeko combineert deze functie met het werk op zijn akkerbouwbedrijf in Nieuweschans.

DAJK | Besturenoverleg woensdag 10 oktober

Het nieuwe DAJK-seizoen staat voor de deur!

Dit jaar willen we met jullie een aantal zaken doornemen. Wat organiseren jullie? Hoe doe je dat? Wat kan je vanuit vanuit DAJK en NAJK verwachten en wat komt daarbij kijken? Daarnaast delen we ervaringen van het afgelopen seizoen. Tot slot zoekt het PB leden voor het Provinciaal Bestuur en de redactie van Drentzetter. Iets wat voor jou of weet je iemand?
We starten om 20.00 uur en drinken we samen een borrel!
Ben je deze avond niet beschikbaar? Laat het ons dan in ieder geval weten voor 8 oktober met een reactie naar info@dajk.nl. Je komst wordt zeer op prijs gesteld!
Tot woensdag!

Groeten van Roy, Alicia, Robin, Ludwig, Bert, Edwin en Casper

Wanneer: Woensdag 10 oktober 2018
Waar:         Meursinge Westerbork
Adres:        Hoofdstraat 48 in Westerbork
Aanvang:  20.00 uur