Nieuwe portefeuillehouders intensief en bedrijfsovername NAJK

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 25 oktober heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) Tim van der Mark en Sietse Draaijer unaniem gekozen als nieuwe bestuurders van NAJK. Tim van der Mark is gekozen als dagelijks bestuurder voor de portefeuille intensief. Sietse Draaijer is de nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername.

Tim van der Mark nieuwe portefeuillehouder intensief

Tim van der Mark

Tim van der Mark is bij NAJK de nieuwe dagelijks bestuurder met portefeuille intensief. Van der Mark heeft samen met zijn ouders een varkenshouderij in de Middenbeemster. Het varkensvlees wordt middels hun eigen streekproduct verkocht aan slagers. Van der Mark ziet pijnpunten in de kleine winstmarges van zijn sector en gaat zijn pijlen richten op het verbeteren van het verdienmodel. “Een eerlijke prijs voor een goed product, daar streef ik naar. We moeten als jonge boeren openstaan voor veranderingen op ons bedrijf, maar het is wel van belang dat die veranderingen betaald worden door de maatschappij en we een rendabel, werkbaar bedrijf kunnen voortzetten.” Door de locatie en de opzet van het bedrijf heeft Van der Mark veel contact met burgers, hij weet wat er speelt en hoe er gedacht wordt over zijn sector. Daarom wil hij samen met de jonge boeren proberen het imago te verbeteren van de sector: “Laat zien wat je doet, vertel je verhaal en haal onwetendheid weg bij de consument.”

Sietse Draaijer nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername

Sietse Draaijer

Melkveehouder Sietse Draaijer is gekozen als dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK. Draaijer is ervaringsdeskundige op dit gebied. Vijf jaar geleden heeft hij de melkveehouderij van zijn tante overgenomen. Draaijer runt nu een bedrijf met 130 melkkoeien. Draaijer volgde de opleiding Agrarisch ondernemerschap aan de voormalige CAH in Dronten en deed een master internationaal management op de Nyenrode Business Universiteit. “Een bedrijfsovername is een complex traject, financieel en emotioneel speelt er veel. Het is juist daarom belangrijk dat in deze zware periode regels de praktijk niet in de weg zitten. Graag wil ik mijn steentje bijdragen om te zorgen voor realistische en praktijkgerichte regelgeving.” Draaijer gaat zich richten op de Jonge Landbouwersregeling en het bedrijfsovernamefonds.