Jonge boeren in gesprek met ministerie over pacht

FAJK blikt terug op geslaagde informatieavond

Op 24 oktober organiseerde het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK) in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het ministerie van LNV een informatieavond over pacht. Met ruim 65 jonge boeren en een goede dialoog met de vertegenwoordigers van het ministerie en het RVB blikt FAJK terug op een meer dan geslaagde avond.

“Pacht is een gevoelig onderwerp waar veel over gepraat wordt en waarover veel onbegrip heerst”, aldus FAJK vice-voorzitter Alex Tuinenga. “Met deze avond hoopt FAJK de dialoog tussen de grote overheidsorganen en de jonge boeren in Flevoland aan te jagen. Enerzijds om het ministerie van LNV en het RVB te laten weten wat er in de praktijk speelt, anderzijds om de jonge boeren antwoord te geven op de heersende vragen. Met de open sfeer en inhoudelijk sterke presentaties zijn we daar wat FAJK betreft zeker in geslaagd.”

In 2013 is in Flevoland de eerste pachtkavel via ope
nbare inschrijving uitgegeven. Sindsdien zijn er jaarlijks honderden hectares aan kavels uitgegeven, de interesse hiervoor is groot. Tijdens deze avond vertelden Charlotte Stein van het RVB en Liesbeth Kap van het ministerie van LNV over de historie en de toekomst van het huidige pachtbeleid. De aanwezigen konden vooraf hun vragen insturen, die vervolgens door Charlotte Stein en Liesbeth Kap beantwoord werden.

FAJK, het ministerie van LNV en het RVB kijken terug op een geslaagde avond waar veel vragen weggenomen zijn.