Boerenkansen

NAJK & Bionext maakten jongeren wegwijs in kringlooplandbouw

Tijdens het Boerenkansen project hebben NAJK en Bionext verschillende boeiende workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Het doel was om de bewustwording en actieve betrokkenheid bij kringlooplandbouw bij toekomstige boeren en erfbetreders te vergroten. Als kers op de taart van dit project is er nu een bordspel genaamd ‘Kring Loop’. Op een leuke en interactieve manier kunnen deelnemers terugblikken op het project Boerenkansen en de opgedane kennis herbeleven.

In alle agrarische sectoren vindt een transitie plaats. Jonge boeren zijn de toekomst; ze zijn leergierig, creatief en streven ernaar over veertig jaar nog steeds actief te zijn in de landbouw. Voor hen is het van belang dat de reguliere en biologische landbouw meer met elkaar in contact komen en van elkaar leren, zodat er een langdurig netwerk ontstaat. Daarom heeft Boerenkansen verschillende workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Nu kan er teruggeblikt worden met behulp van het bordspel ‘Kring Loop’.

Een succesvol project!

• Boerenkansen heeft 733 deelnemers bereikt met haar workshops.
• In totaal zijn er 25 bijeenkomsten georganiseerd.
• De meest populaire workshop van Boerenkansen is ‘Hoe betrek je de omgeving?’.

Marjan Holtland

Projectmedewerker / -leider

mholtland@najk.nl

030-2769875

Zet met de Kring Loop ook jouw eerste stap

De Boerenkansen workshops omvatten onderwerpen als ‘Natuurlijke diergeneesmiddelen voor dieren’, ‘Terug naar het gemengde bedrijf’, ‘Hoe betrek je jouw omgeving?’, ‘Groene middelen’, ‘Eigen voederwinning’ en ‘Meerwaarde creëren op het agrarisch bedrijf’. Hoewel deze workshops niet meer fysiek kunnen worden bijgewoond, blijft de opgedane kennis waardevol! Het bordspel ‘Kring Loop’ brengt de inzichten uit de workshops tot leven door middel van uitdagende opdrachten. Bekijk de video’s of download het bordspel en de spelregels om je eerste stap te zetten!

Of bekijk hier de video die uitleg geeft over hoe het bordspel werkt.

Bekijk de video’s

Weetjes en tips uit de workshops

• Kalverdiarree wordt al honderden jaren behandeld met hooiwater, thee of eikenbastextract vanwege de aanwezigheid van tannines. (Uit de workshop ‘Natuurlijke diergeneesmiddelen’.)
• Vlinderbloemige gewassen verminderen de behoefte aan (kunst)mest door stikstof uit de lucht te halen, wat zowel kosten bespaart als de CO2-uitstoot vermindert met ongeveer 300 kilogram per hectare. (Uit de workshop ‘Eigen voederwinning’.)
• Het organiseren van activiteiten op de boerderij zorgt voor een aantrekkelijke belevenis voor bezoekers, vooral als ze samen kunnen deelnemen aan activiteiten. (Uit de workshop ‘Meerwaarde creëren met een neventak’.)
• Samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers biedt voordelen voor beide partijen, zoals mestafzet voor veehouders en lagere kunstmestkosten voor akkerbouwers. (Uit de workshop ‘Terug naar het gemengde bedrijf: samenwerken met collega’s’.)
• Het is belangrijk om burgers op de hoogte te stellen van duurzame initiatieven op boerenbedrijven. Als mensen niet weten wat er gebeurt, denken ze vaak dat er niets verandert.

Het team achter Boerenkansen

Voor dit project werkt NAJK samen met Bionext. Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding en behartigt de belangen van haar leden: de biologische ondernemers (boeren, telers, handel, verwerkers en speciaalzaken).