Wei & Maatschappij

Kom naar een van de Grasweidedagen 2024!

NAJK en het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool organiseren op dinsdag 23 en woensdag 24 april de Grasweidedagen met als thema ‘Groen Goud: Van weide tot meerwaarde’. De dag is bedoeld voor NAJK-leden en studenten van de hogeschool.

Wat: Grasweidedagen

Voor wie: AJK-leden en hbo-studenten

Wanneer: Dinsdag 23 en woensdag 24 april (je kiest één dag)

Hoe laat: 09.30 uur inloop, aftrap om 10.00 uur, c.a. 14:30 uur ten einde.

Waar: Aeres Farms, Wisentweg 13, 8251 PB Dronten

Kosten: Geen

Programma

De dag wordt gehouden op Aeres Farms in Dronten. Beide dagen is er vanaf 9.30 uur inloop, 9.45 uur is de opening en rond 14.30 uur is het einde. Deelname is gratis!

9.30 – 9.45 Inloop
9.45 – 10.00 Opening in centrale hal door Agnes
10.00-10.45 Ronde 1
10.45 – 11.30 Ronde 2
11.30 – 12.15 Ronde 3
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.45 Ronde 4
13.45 – 14.30 Ronde 5

Workshops en aanmelden

Tijdens de Grasweidedagen worden er verschillende workshops gegeven door diverse organisaties.  Deelnemers kunnen hierbij kiezen uit twee workshoppakketten en volgen gedurende de dag vijf workshops.

Je kunt kiezen uit de volgende twee pakketten:

  • Workshoppakket 1: Agrifirm, Barenbrug, DeLaval, PPP-Agro, veehouder Maiko Kemp en WUR
  • Workshoppaket 2: ForFarmers, Limagrain, NAJK, DMS, Pure Graze (dinsdag) of BoerenNatuur (woensdag)

“Gras om van te melken” – Agrifirm

Melken van gras, hoe gaat dat met minder bemesting? Wat kun jij doen om opbrengst en kwaliteit van gras op peil te houden met minder mest en kunstmest?

“Gras voeder kruiden” – Barenbrug

Kruidenrijk grasland is dé oplossing om duurzamer ruwvoer te telen voor je melkvee. Niet voor niets staat het telen van kruiden volop in de belangstelling. Maar dit vraagt om ander management dan weides met uitsluitend Engels raaigras. Want waar in jouw bouwplan pas je kruidenrijk grasland in? En wat zijn de mogelijkheden om je bestaande grasland te verrijken met kruiden?

In de workshop ‘Kruidenrijk grasland: goed voor boer en klimaat’ geeft grasspecialist Mark Jan Vink van Barenbrug je praktische tips over het aanleggen en onderhoud. Daarnaast komen ook onderwerpen zoals zaaien, bemesting, oogst en conservering aan bod.

Wat is het verschil tussen boeren en weidevogels? – BoerenNatuur

In deze workshop ga je met David Kingma (BoerenNatuur) nadenken over de vraag: wat betekent natuur voor jou? Vervolgens gaat hij dieper in op het complexe web van relaties en interacties in het boerenland. Wat hebben boeren, koeien, gras, kruiden, insecten en weidevogels met elkaar te maken? Hij laat zien dat er een grote diversiteit bestaat in melkveehouders, weidevogels en kruidenrijk grasland. Je hebt natuurboeren en topmelkers, grutto’s en graspiepers, productief en extensief kruidenrijk grasland. Maar waarom is dat belangrijk om te weten? En wat is de waarde van al die diversiteit? Tot slot geeft hij een inkijkje in de organisatie BoerenNatuur, een groeiend netwerk waar meer dan 11.000 boerenbedrijven zich elk jaar inzetten voor beheer van natuur en landschap.

Let op: deze workshop is alleen op woensdag

“De juiste koeien het juiste gras” – DeLaval

Effectief grazen vergt meer dan simpelweg de koeien het weiland in sturen. Hoe kunnen we koeien enthousiast maken om te grazen, terwijl ze ook op tijd naar de melkrobot gaan voor het melken, zodat de benutting hoog blijft zonder extra arbeid? We willen je graag laten zien welke mogelijkheden er zijn en welke ervaringen DeLaval wereldwijd heeft opgedaan tijdens onze workshop.

“Een hoger rendement uit vers gras!”- DMS

Waar moet ik op letten bij vers gras op stal voeren? Hoe benut ik het verse gras het beste? Waar liggen de besparingen op de kostprijs? Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens de workshop van Dirksen Management Support op de Grasweidedagen. Wil jij meer rendement halen uit het eigen voer, kom dan naar onze workshop.

“Gras, boordevol eiwitten, omzetten in melk” – ForFarmers

Heb jij ook zo’n last van hoge voerprijzen? Kom dan naar de workshop van ForFarmers! Daar vertellen ze je hoe je gras, boordevol eiwitten, het beste kan omzetten in melk.

“Vers-gras analyse met behulp van het LG Lab” – Limagrain

Limagrain is tijdens de Grasweidedagen aanwezig met het LG Lab voor vers gras analyses. Neem dus je verse gras mee en laat dit door het LG-team analyseren! Tijdens de workshop gaat Limagrain in op het belang van een goede kwaliteit van de grasmat voor zowel maaien als weiden. Ook komen de volgende vragen aan bod: Welke grassoorten zijn belangrijk voor een goede kwaliteit? Welke managementmaatregelen kunnen we treffen voor verbetering van de grasmat? En wat is het effect van klavers en kruiden?

“Agro ecologie” – veehouder Maiko Kemp

Boeren in de toekomst? Steeds meer problemen komen richting het boerenerf: broeikasgassen, Stikstof, biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit. De meeste punten lijken op zichzelf staande problemen. Toch kan je binnen je bedrijf aan de slag gaan om stuk voor stuk de genoemde punten te verbeteren! We lopen langs de kringloop van het bedrijf om te kijken waar we verbeterpunten zien. Omdat geen bedrijf op elkaar lijkt is er genoeg ruimte voor discussie!

Let op: deze workshop is alleen op dinsdag

“Toekomst van Weidegang: Jonge agrariërs in gesprek” – NAJK

Ontdek de ontwikkelingen van weidegang in de afgelopen jaren en begrijp waarom het convenant weidegang in het leven is geroepen. Verken de huidige trends binnen de sector die weidegang kunnen beïnvloeden. Maar bovenal, krijg inzicht in hoe jonge agrariërs over dit thema denken. Deze workshop biedt een interactieve sessie vol discussie aan de hand van prikkelende stellingen.

“Met eigen ruwvoer CH4 en NH3 emissies beperken” – PPP-Agro

De emissies van methaan en ammoniak zijn actueler dan ooit. Kuilgras, vers gras en mais vormen de kern van een goed rantsoen en spelen daarmee een cruciale rol in de uitstoot van methaan en ammoniak. Maar welke kuil is optimaal voor jouw bedrijf? En is een kuil die zorgt voor lagere methaanemissies ook de beste keuze voor een optimale eiwitbenutting en daarmee een lagere ammoniakemissie? Dat zijn vragen waar we tijdens deze workshop mee aan de slag gaan. Zorg dat je erbij bent!

“Productief kruidenrijk grasland” (dinsdag) – Pure Graze

Regeneratieve landbouw: met behulp van fotosynthese zoveel mogelijk groenvoer produceren en dat zo goedkoop mogelijk oogsten en omzetten in een verkoopbaar product, om zo de zonne-energie als geld op de bankrekening te zetten.

Een melkveehouder heeft door een goed uitgevoerd beweidingsmanagement veel invloed op de kostprijs en dus de hoogte van zijn of haar inkomen. Maximalisatie van de beweiding verlaagt de footprint, de geldcyclus, de werkdruk en verhoogt het inkomen. Wij bespreken in deze workshop hoe melkveehouders meer grip kunnen krijgen op de winstgevendheid van hun bedrijf, door regeneratief management, via maximalisatie van de beweiding en inzet van alternatieven voor de groene woestijn. Er is daarbij volop ruimte om vragen te stellen en op individuele aspecten in te gaan.

Let op: deze workshop is alleen op dinsdag

“Nieuw Nederlands Weiden” – Wageningen University & Research (WUR)

Een virtuele ‘FarmWalk’ met Bert Philipsen/Cindy Klootwijk langs de 3 stappen van het concept Nieuw Nederlands Weiden. Samen lopen we langs de perceelindeling, de maandelijkse keuze van het weideplatform en het dagelijks sturen van bijvoeding en de juiste graslengte. We delen 4 jaar ervaring van de demonstratiebedrijven. Ruim 30% meer gegraasd gras en 6 punten ureum lager. We sluiten af met de vraag wat dit systeem zou betekenen op het Aeres-weidebedrijf en het Aeres-melkveebedrijf.

Bekijk hier de video!

Let op: deze workshop is alleen op woensdag

Meld je aan & WIN!

Individuele aanmeldingen voor de Grasweidedagen maken kans op het winnen van een echte NAJK-schep!

Interesse?
Individuele aanmelding
Groepsaanmelding

Gastlessen voor jouw AJK / opleiding

De interesse voor beweiden groeit. Jonge boeren staan steeds vaker voor de keuze om de koeien meer te weiden en hoe dit zo optimaal mogelijk te doen. Hoe sta jij tegenover weidegang? Wij als NAJK bieden met het project Wei en Maatschappij workshops aan over beweiding en graslandbeheer. Wil jij je verdiepen in weidegang? Lees dan snel verder!

Algemene workshop: Beweiden kan altijd

Tijdens de workshop ‘Beweiden kan altijd’ leer je de ins en outs van weidegang. Ontdek op een interactieve manier of beweiden ook voor jou interessant is en op welke manieren je dit in kunt vullen. Weidegang is een breed begrip, dus er zijn verschillende thema’s te koppelen. Je kunt een selectie kiezen uit de volgende onderwerpen:

  • Beweiden of opstallen?
  • Robot en weiden
  • Beweidingssystemen
  • Beweidingsplan
  • Graslandgebruikskalender
  • Grassen
  • Maatschappij, politiek en markt

Boek nu!

De gastlessen/workshops zijn geschikt voor mbo en hbo klassen, waarbij de thema’s naar wens kunnen worden aangepast. Er zijn verschillende mogelijkheden voor verdiepende workshops als aanvulling op de basisworkshops. Informeer naar de mogelijkheden en stem de inhoud af met de projectmedewerker.

Wat? Gastles/workshop over grasland en beweiding (al dan niet seizoensgebonden).
Waar? De gastles/workshop op school worden gegeven, maar ook bij iemand thuis op de boerderij of op een gastbedrijf.
Wanneer? De gastlessen/workshops zijn vanaf nu t/m december 2024 aan te vragen.
Tijdsduur? Gezamenlijk af te stemmen.
Kosten? Geen; NAJK geeft kosteloos een passende gastles/workshop en levert de materialen.
Interesse? Stuur een mail naar rroeleveld@najk.nl of bel naar 06-82159594.

Roos Roeleveld

Projectmedewerker / -leider

rroeleveld@najk.nl
030-2769843