Vanaf 3 december weer JOLA openstelling

Vanaf maandag 3 december 2018 tot en met vrijdag 8 februari 2019 wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Jonge boeren en tuinders kunnen een aanvraag indienen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Dit is de vierde keer dat de JOLA wordt opengesteld. In november maken de Gedeputeerde Staten per provincie de investeringslijsten bekend.

De JOLA-regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De regeling is bedoeld om jonge agrarische ondernemers te ondersteunen in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De regeling is speciaal gericht op de jonge land- en tuinbouwers, omdat deze groep vaak door de bedrijfsovername of start van de onderneming financieel weinig of geen mogelijkheden heeft om het bedrijf te versterken. Ondernemers tot en met 40 jaar kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 30% van de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf van een jonge agrarische ondernemer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000,00 en maximaal € 20.000,00 per aanvraag. De investeringsmogelijkheden kunnen per provincie verschillen doordat de JOLA provinciaal opengesteld wordt.

Verbeteringen merkbaar

“NAJK heeft zich afgelopen periode hard ingezet voor een passende JOLA-regeling. Er zijn ten opzichte van de openstelling in 2017 een aantal verbeteringen in de regeling doorgevoerd. De investeringslijst is uitgebreid. Het is nu voor meerdere sectoren mogelijk om investeringen onder de JOLA te doen.”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. Ook zijn er een aantal onduidelijkheden en problemen uit de eerdere openstellingen opgelost. Draaijer: “Mochten zich nog problemen bij het aanvragen van de JOLA voordoen, dan is het van belang om tijdens en na de openstelling deze aan te geven bij jouw provincie. Problemen die vaak voorkomen worden opgepakt door de provincies. ”

Persoonlijk BRS-nummer aanvragen

Voor het aanvragen van de JOLA heeft een jonge boer of tuinder een persoonlijk BRS-nummer nodig. Deze moet vermeld worden op de aanvraag. Het BRS-nummer van het agrarische bedrijf voldoet niet voor een JOLA-aanvraag. Draaijer: ”Het kan enkele dagen duren voordat de aanvraag van een persoonlijke BRS-nummer rond is. Vraag daarom zo snel mogelijk een persoonlijk BRS-nummer aan als je gebruik wilt maken van de JOLA.” Een BRS-nummer kan altijd worden aangevraagd, dus ook voor de openstelling van de JOLA-regeling.