Reactie NAJK op onrust alternatief stikstofplan

NAJK maakt zich grote zorgen over de toekomst voor de agrarische sector vanwege de uitspraak van de Raad van State en de Kamerbrief van 4 oktober over de stikstofaanpak. De berichtgeving van de Boerderij over een alternatief stikstofplan brengt veel onrust in de sector. Voor NAJK blijft het uitgangspunt: Zwaai de jonge boer niet uit!

Uitgangspunten NAJK
De aangekondigde maatregelen zijn funest voor de agrarische sector. Voor NAJK staat voorop dat de Kamerbrief van 4 oktober van tafel gaat. Het is essentieel voor NAJK dat er wordt gewerkt met betrouwbare meetgegevens in plaats van met theoretische modellen. Dit is voor NAJK de basisvoorwaarde voordat er überhaupt met het ministerie over oplossingen gesproken kan worden.

Zuivel
De afgelopen periode is er met zuivelorganisaties gesproken over de aangekondigde stikstofaanpak van de overheid. Er is eensgezindheid over de eisen: de Kamerbrief van 4 oktober moet van tafel en betrouwbare meetgegevens zijn noodzakelijk. Intern is er gesproken over een betere stikstofaanpak. Er is geen formeel plan opgesteld, geen akkoord gesloten en geen contact geweest met de overheid hierover. NAJK zou dit nooit doen zonder haar achterban te raadplegen.

Eenheid bewaren
NAJK vindt het noodzakelijk om, juist nu, eenheid te bewaren als sector. Nog meer onrust door onjuiste aannames maken de problemen groter. NAJK roept daarom op om met elkaar in gesprek te gaan wanneer men het niet met elkaar eens is. Verregaande stikstofmaatregelen ruïneren het toekomstperspectief van jonge boeren. Laten we elkaar als sectorpartijen blijven opzoeken en elkaar versterken.

 

NAJK heeft de vraag gekregen of NAJK betrokken is bij het overleg van Farmers Defence Force. Zowel NAJK als haar provinciale afdelingen zijn hiervoor niet benaderd.