NAJK opgelucht over behoud derogatie


Vandaag, maandag 22 juni 2020, heeft minister Schouten van het ministerie van LNV via een Kamerbrief laten weten dat de derogatie verlengd is. NAJK is opgelucht dat er nu duidelijkheid is en de derogatie verlengd is. De extra maatregelen die gesteld zijn, maken de derogatie wel minder praktisch.

De Europese Commissie heeft in het Nitraatcomité ingestemd om de derogatie voor Nederland te verlenen in 2020 en 2021. De gebruiksnormen voor derogatiebedrijven blijven ongewijzigd en ook de regel dat alleen graasdiermest gebruikt mag worden en geen fosfaatkunstmest. “We hebben lang op de derogatie moeten wachten. Het seizoen is al begonnen. We zijn opgelucht dat de derogatie nu eindelijk binnen is“, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Extra voorwaarden
Een extra voorwaarde die er wel erg uitspringt is dat bij gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengronden er alleen mest mag worden uitgereden onder de 20 graden. De reden van deze voorwaarde is dat dat de Europese Commissie zich zorgen maakt over de stikstofdepositie via ammoniak. Deze is namelijk groter bij hogere temperaturen, dan bij lagere temperaturen. Klever: “Deze voorwaarde is super onpraktisch. Hierdoor kan op warme dagen alleen aan de randen van de dag en ’s avonds mest uitgereden worden. “ Een andere voorwaarde is dat deelnemers aan de derogatie voor het einde van het jaar gecoacht zullen worden over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Daarnaast moeten boeren vanaf 2021 een keuze maken of zij deelnemen aan de derogatie of aan de Vrijstellingsregeling voor het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest.

Lees de hele Kamerbrief op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-over-derogatie-van-de-nitraatrichtlijn-2020-2021