Samen werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer.

Achtergrond DAW
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is in 2013 in het leven geroepen om de waterkwaliteit en waterkwantiteit samen met boeren, waterschappen en overheden, te verbeteren. Ondanks dat wij het water al eeuwen de baas kunnen zijn, hebben wij in Nederland te maken met klimaatverandering. Dit kan de waterkwantiteit in gevaar brengen. Periodes van wateroverlast en droogte  kunnen problemen vormen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Ook de waterkwaliteit is een verbeterpunt. Hierbij kun je denken aan de hoeveelheid stikstof (nitraat) dat in het grondwater aanwezig is. In sommige gebieden van Nederland ligt deze hoeveelheid boven de toegestane norm van 50 milligram per liter water. Het DAW moet een alternatief zijn voor nieuwe wetten en regels die kunnen worden opgelegd. 

Projecten en ‘Kennismatching’
Inmiddels heeft het DAW 484 projecten, waarvan er op dit moment 283 lopen. De projecten verschillen in sector, thema en grondsoort. Om boeren in verschillende regio’s kennis uit te laten wisselen, is de functie van Kennismatcher in het leven geroepen. De zes Kennismatchers die actief zijn richten zich op sectoren veehouderij, akkerbouw en overige teelten. Hierbij is Nederland ook opgedeeld in Noord- en Zuid-Nederland, waarbij Zeeland, Brabant en Limburg onder Zuid vallen. Vanuit NAJK zijn Marloes van Schaik en Reinder Jan Wagevoort actief als Kennismatchers voor de overige teelten in Noord-Nederland. Op deze pagina stellen de Kennismatchers zich voor.

Oproep!
NAJK is benieuwd naar de ervaringen die leden hebben met DAW. Heb jij me gedaan met een DAW-project of loopt er op dit moment een project op jouw bedrijf? Dan horen we graag jouw ervaring over DAW. Stuur hiervoor een mailtje naar: rjwagevoort@najk.nl

Behoefte aan meer achtergrondinformatie van DAW? Je leest het hieronder!