De toekomst van de jonge boeren en tuinders stopt niet bij de grens

Op maandagmiddag 17 mei gingen de woordvoerders van het Jonge Boeren en Tuinders Manifest op uitnodiging van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) in gesprek met Europarlementslid Jan Huitema (VVD) en Sander Smit, aanwezig namens Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Eind april werd het manifest al verkondigd aan de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer en nu bracht NAJK, samen met jongerenraden van coöperaties in de land- en tuinbouw, het manifest ook naar Europa. De toekomst van jonge boeren en tuinders stopt simpelweg niet bij de grens.

Wat de jonge boeren en tuinders betreft is het noodzaak om Europa actief bij dit manifest te betrekken. Het manifest start niet voor niks met de woorden ‘Wij, jonge boeren en tuinders, voelen ons Europeanen in een grote wereld.’ “Wij leven in een Europese Unie, Europa is simpelweg onze thuismarkt”, legt NAJK-voorzitter Roy Meijer uit. “Wij kunnen ons steentje bijdragen, maar dan moeten we wel deze ruimte krijgen!”

Stip op de horizon
Heb oog voor het noodzakelijke langetermijnperspectief, is één van de duidelijke hartenkreten uit het Jonge Boeren en Tuinders Manifest. “Stop met plotselinge beleidswijzigingen of compenseer er netjes voor. Wij, jonge boeren en tuinders zijn gebaad bij doelen.” Aldus Meijer. Lennaert Haanstra (Jongerenraad Agrifirm) voegt hier aan toe: “Kijk naar de doelen en zet samen een stip op de horizon. Bedenk met elkaar een pad en zorg dat je samen dat traject ingaat. Dat het schoner en beter moet, dat willen en weten we allemaal, alleen de weg ernaartoe kent vele uitdagingen welke we samen moeten overbruggen.” Sander Smit geeft hierbij als kanttekening dat dit wel realistische doelen moeten zijn. Dit is iets wat naar zijn idee nog wel eens mis gaat. Lennaert geeft hier als jonge akkerbouwer uit de Noordoostpolder een duidelijk voorbeeld: “Zet niet in op het gebruik van minder kilo’s gewasbeschermingsmiddel, maar stel minder emissies van de gewasbeschermingsmiddelen als hoofddoel.”

Stabiel beleid
Melkveehoudster Paula Groen (jongerenraad DOC Kaas) zou ook graag een stabieler beleid zien. “Binnen de melkveehouderij hebben we de laatste jaren helemaal geen stabiel beleid, want het verandert elk jaar weer.” Dit creëert volgens haar toch wel een cultuur in de sector waardoor mensen afwachtend gaan worden. “Als we een stabieler beleid hebben, durven we ook meer en kunnen we met zijn allen weer investeren en de goede kant op gaan.”

Eerlijke handel
Het Jonge Boeren en Tuinders Manifest is bedoelt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Bart Schipper (jongerenraad CONO Kaasmakers), ziet dit ook graag binnen de internationale handel terug. Een gelijk speelveld is volgens hem en de andere jonge boeren en tuinders erg belangrijk: “Ik zou graag zien dat we in de toekomst meer gaan naar eerlijke handel. De agrarische producten die we in Nederland als vaste standaard hebben, vind je in de minderontwikkelde landen minder terug.“ Alle aanwezige Europarlementsleden beaamden ook dat we kritisch moeten blijven kijken naar onze importen.

We moeten het samen doen!
Om de gestelde doelen in het manifest van de grond te krijgen, zijn de jonge boeren en tuinders niet alleen afhankelijk van de overheid. “Ook de eisen die worden gesteld op de markt, de financiering van banken en het rekensysteem spelen hierbij een belangrijke factor”, zegt Europees parlementslid Bert-Jan Ruissen. Zijn collega Jan Huitema ziet nu al gelijkenissen in het nieuwe Europese Landbouwbeleid. “Dit beleid gaat al veel meer de richting op die we willen: doelgericht en met beloningen voor daadwerkelijk geleverde prestaties.”

De jonge boeren en tuinders willen onderdeel zijn van de oplossing, bijdragen aan de maatschappij en willen ook een boterham verdienen. Meijer: “Dat is ons vroeger gelukt en dat moet ons in de toekomst ook lukken.”

Kortom: pak onze hand aan!

Lees hier het volledige manifest.