Reactie NAJK op concept 7e Actieprogramma

Tot en met maandag 18 oktober was het nog mogelijk om te reageren op het concept 7e actieprogramma. En dat hebben we geweten! Er is enorm veel gehoor gegeven aan onze oproep om het rekenvoorbeeld in te vullen en op te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het is nu afwachten wat het ministerie met ons duidelijke geluid gaat doen, maar wij willen jullie via deze weg in ieder geval heel erg bedanken voor de hulp!

Brief aan ministerie
‘NAJK is erg geschrokken van de voorstellen in het concept 7e actieprogramma. Het plan is onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar. Wij hebben met onze leden verschillende berekeningen gemaakt en zien dat dit actieprogramma voor minder opbrengsten, hogere kosten en in sommige gevallen zal leiden tot een negatief inkomen. Meerdere jonge boeren hebben aangegeven naar aanleiding van het 7e actieprogramma dat ze het agrarisch bedrijf niet meer kunnen of willen overnemen. Naast dat in sommige gevallen het over te nemen bedrijf niet meer rendabel dreigt te worden, twijfelen veel bedrijfsopvolgers of zij nog wel boer willen worden als hun de keuzevrijheid en de mogelijkheden om te doen wat het beste is voor hun gewas en bodem zo drastisch wordt ontnomen.’, beginnen dagelijks bestuurders Marije Klever (melkveehouderij) en Leendert Jan Onnes (akkerbouw) aan demissionair minister Schouten.

De hele reactie van NAJK op de conceptversie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) kun je hier lezen.