NAJK maakt kennis met LNV-minister Staghouwer

In de eerste week van het ministerschap van Staghouwer heeft NAJK een kennismakingsgesprek met hem gehad. Op donderdagmiddag 13 januari waren NAJK-voorzitter Roy Meijer en de bestuursadviseur van NAJK, Neline Both, hierbij aanwezig. NAJK heeft tijdens dit gesprek duidelijke afspraken kunnen maken voor de komende regeerperiode van de nieuwe minister.

Vertrouwen in boeren en tuinders
“Het was een goed en duidelijk gesprek”, aldus Roy Meijer. “We hebben aan minister Staghouwer meegegeven dat NAJK een kritisch constructieve partij is die wil bouwen aan een glansrijke toekomst voor de land- en tuinbouw in Nederland. Onze band met het ministerie is goed, maar leden ervaren dat nog niet altijd zo. Daarom moeten we bouwen aan vertrouwen tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de boeren en tuinders.” De nieuwe LNV-minister heeft in het gesprek te kennen gegeven dat hij alle zeilen bij zet om hieraan te werken en graag een stevige band met NAJK wil oppakken, omdat dit de organisatie is voor jonge boeren en tuinders.

7e actieprogramma, derogatie en gebiedsgerichte aanpak
NAJK heeft in het gesprek aandacht gevraagd voor het vaststellen van het 7e actieprogramma. “De onderhandelingen met de Eurocommissaris moet ruimte blijven bieden voor onze maatwerkaanpak. Daarnaast zullen de gesprekken over derogatie spoedig gestart moeten worden, zodat onze jonge melkveehouders daar zo snel mogelijk duidelijkheid over krijgen”, aldus onze voorzitter Roy Meijer. Minister Staghouwer gaf aan dat hij het belang van de maatwerkaanpak ook ziet.

Naast de bovenstaande punten heeft NAJK ook het onderwerp ‘gebiedsgerichte aanpak’ aangesneden. NAJK zit namelijk zowel in Den Haag als in alle provincies aan de stikstoftafel. Volgens NAJK-voorzitter Roy Meijer is de kennis binnen onze organisatie erg waardevol voor de invulling van de gebiedsgerichte aanpak die het kabinet wil gaan uitrollen. “Wij willen hier als NAJK graag over meedenken en dat hebben we ook aangegeven bij minister Staghouwer,” geeft Roy aan. De nieuwe minister van LNV pakt deze handreiking aan en neemt deze boodschap ook mee naar zijn collegaminister van der Wal.