LTO Nederland, POV en NAJK vragen EU om financiële steun varkenshouderij

De Nederlandse varkenshouderij verkeert in een zeer lastige situatie. De varkensprijs staat al langere tijd zwaar onder druk en dit zorgt voor grote liquiditeitsproblemen op bedrijfsniveau. De Vlaamse Europarlementariër Tom Vandenkendelaere (CD&V) heeft daarom de Europese Commissie in een brief gevraagd of varkenshouders directe steun kunnen ontvangen. LTO Nederland, POV en NAJK roepen Nederlandse Europarlementariërs op deze brief ook te ondertekenen. Directe steun op de korte termijn is nodig om het huidige langdurige prijsdal door te komen.

De combinatie van de zeer hoge voerprijzen met de nadelige marktsituatie heeft dramatische effecten. Veel Nederlandse varkenshouders kampen met acute liquiditeitsproblemen. De Nederlandse varkenshouderij werkt met energie en ambitie aan een verbetering van de structuur en zet zich in voor een eerlijkere verdeling van opbrengsten in de keten. Helaas is dit op de korte termijn niet genoeg. Directe steun op de korte termijn is daarom nodig om het huidige langdurige prijsdal door te komen. Alleen op deze wijze kunnen Nederlandse varkenshouders werken aan herpositionering en zich klaarmaken voor een nog duurzamere toekomst.

In de brief vraagt Vandenkendelaere aan Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski om directe steun voor varkenshouders. Waar de Rijksoverheid hier niet toe in staat is, kan de Commissie met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) hier via de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) wél mogelijkheden voor bieden. LTO Nederland, POV en NAJK ondersteunen dan ook de oproep van Vandenkendelaere en hebben Nederlandse Europarlementariërs opgeroepen deze brief mee te tekenen.