NAJK reageert op plan Europese Commissie om Globodera uit te roeien

Globodera is een aardappelcystenaaltje dat aardappelmoeheid veroorzaakt, met veelal een hoog percentage opbrengstverlies tot gevolg. Dit aaltje uitroeien, zoals de Europese Commissie stelt in hun concept uitvoeringsverordening, zal dan ook wel wenselijk zijn, maar staat lijnrecht tegenover eerdergenoemd wetenschappelijk advies. NAJK acht deze plannen niet haalbaar en gaf gistermiddag haar feedback op het voorstel van de Europese Commissie: zet niet in op uitroeien, maar stel ‘beheersbaarheid’ en ‘controleerbaarheid’ voorop!

Het concept van de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie over maatregelen om Globodera uit te roeien en te voorkomen, staat lijnrecht tegenover publicaties van de European Food Safety Agency (EFSA). Uit de publicaties van EFSA, de organisatie die Europese instanties onafhankelijk wetenschappelijk advies geeft, blijkt namelijk dat uitroeiing van deze aaltjes onmogelijk is. Vanuit NAJK vinden we het heel vreemd dat de Europese Commissie overweegt om tegen dit advies in te gaan.

Niet uitroeien maar beheersen
Volgens NAJK levert de huidige richtlijn van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), gebaseerd op de beheersbaarheid en controleerbaarheid van aaltjes, uitstekende resultaten op. Dit beleid van de NVWA voorkomt verspreiding en beperkt besmetting, terwijl de aardappelproductie kwalitatief en kwantitatief goed kan verlopen. Zo is vrijwillige bemonstering essentieel gebleken voor een goede bestrijding van aardappelcysteaaltjes.

Hollandse kost
De teelt van aardappelen is een belangrijke pijler van het inkomen van de akkerbouwer. Daarnaast heeft Nederland een omvangrijke verwerkende industrie die wereldwijd aardappelproducten levert. Dankzij de vruchtbare landbouwgrond, kennis en transportinfrastructuur is Nederland bij uitstek geschikt voor de aardappelteelt en -handel. De nieuwe regelgeving die de Europese Commissie nu voor ogen heeft zal een grote en onnodige negatieve impact hebben op de aardappelketen. NAJK vindt dit onterecht.

Verzoek NAJK
Namens de Nederlandse jonge boeren heeft NAJK de Europese Commissie vriendelijk verzocht om de plannen rondom ‘uitroeiing’ in te trekken, de wetenschappelijke mening van EFSA ter harte te nemen en de mogelijkheid van ‘beheersbaarheid en controleerbaarheid’ op te nemen in de nieuwe verordening.

Lees hier de volledige reactie van NAJK aan de Europese Commissie.