MaïsChallenge 2022 van start

Donderdag 17 maart was de startbijeenkomst van de MaïsChallenge 2022 bij Aeres Hogeschool in Dronten. 38 jonge boeren en 11 scholenteams gaan aankomend teeltseizoen met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen. Dit jaar is het de zesde keer dat Limagrain en NAJK deze wedstrijd met elkaar organiseren.

De MaïsChallenge heeft als doel de kennis rondom het telen van maïs te vergroten, informatie onder jonge boeren uit te wisselen en de maïsteelt te verduurzamen. Elke editie kiezen Limagrain en NAJK een specifiek thema. Dit jaar luidt deze: smart farming en precisielandbouw. De deelnemers gaan data verzamelen, maar leren ook het weer toe te passen in de praktijk. Hiermee kan bijgestuurd worden in het teeltmanagement en wordt onder andere een voorspelling gemaakt van het juiste oogsttijdsstip en de opbrengst. Met als uiteindelijk doel om met minder input een hogere opbrengst en betere kwaliteit maïs te telen met tegelijk een lage milieu-impact. ForFarmers is dit jaar de partner van de MaïsChallenge en helpt bij de organisatie hiervan.

Smart farming platform Agrility
Om het onderdeel smart farming en precisielandbouw uit te kunnen voeren, maken de deelnemers gebruik van het nieuwe smart farming platform van Limagrain: Agrility. Dit is een teeltondersteunend digitaal platform dat gebruikmaakt van historische en actuele bodemdata, weersomstandigheden, satellietwaarnemingen en groeimodellen gekoppeld aan raseigenschappen. Doel is om met deze innovatieve vorm van precisielandbouw een nog efficiëntere teelt te bewerkstelligen om zo meer en beter ruwvoer te oogsten.

  • Vegetation: Het monitoren van de groei met satellieten, waardoor je sneller kunt ingrijpen/bijsturen bij droogte, ziekten en plagen/vraat
  • Harvest: Optimale oogstplanning op basis van het actuele drogestofpercentage (voorkomt voederwaardeverlies)
  • Yield: Voorspelling van opbrengst voor een optimale inkuillogistiek en afweging voor tijdige aanvulling (aankoop) ruwvoer

Planmatige ruwvoerteelt
Emiel Strijkveen, teeltspecialist ruwvoer van ForFarmers, gaf een toelichting op planmatige ruwvoerteelt, omdat deze teelt steeds belangrijker wordt. Daarvoor is het online-adviesprogramma Terrascoop ontwikkeld. Aangevuld door onderwerpen als het 7e Actieprogramma (APN), eiwit van eigen land en het klimaatakkoord was zijn belangrijkste boodschap: ‘weet aan welke knoppen je kunt draaien, zet streefwaardes en monitor het. Op die manier leidt planmatige ruwvoerteelt tot winst.’

Workshops
Na de lunch gingen de deelnemers in vijf groepen uiteen. In deze groepjes werden verdiepende workshops gegeven op de onderwerpen bodem, rassenkeuze en zaadontsmetting, zaaibed en zaaien,  bemesting en gewasbescherming en in- en uitkuilmanagement. De deelnemers kregen kennis van de specialisten van Limagrain en wisselden tips met elkaar uit.

De dag werd afgesloten door melkveehouder en dagelijks NAJK-bestuurder, Harold Overmars. Hij benadrukte het belang van een goede en bewuste maïsteelt en riep de deelnemers op om écht met elkaar de strijd aan te gaan.