Koeien in weiland

Aantal dodelijke slachtoffers in de agrarische en groene sector stijgt

Vorige week kwam Stigas naar buiten met het trieste nieuws dat er ook in 2021 weer te veel ongevallen hebben plaatsgevonden binnen de agrarische en groene sector. Tien van deze ongelukken hadden zelfs dodelijke slachtoffers tot gevolg. Dat zijn er twee meer dan in 2020, toen we acht slachtoffers telden. De meeste ongelukken vonden plaats binnen de dierhouderij, wat de noodzaak van ons project BoerVeilig nog eens pijnlijk duidelijk maakt.  

Van de dodelijke ongevallen binnen de dierhouderij waren er twee op een rundveehouderij, twee in de varkenshouderij, één in de melkveehouderij en één in de paardenhouderij. Verder was er een dodelijk ongeval in de sectoren akkerbouw, fruitteelt en bos en natuur. De oorzaak was in vijf gevallen een machine (sorteermachine, voermachine, een heftruck en twee keer een shovel). Verder vonden er ongevallen plaats met een mestsilo (mestgassen), een vallende hooibaal, een paard, een stier en tijdens het rietbranden. Een overzicht van de dodelijke ongevallen in 2021 vind je op de site van Veilig op 1.

Aandacht blijft hard nodig
NAJK, NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas zijn druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Het doel van dit project is om bewustzijn te creëren en daarmee (dodelijke) ongevallen te voorkomen. In het platform ‘Veilig op 1’ werkt de sector daarnaast samen om blijvend aandacht te besteden aan het terugdringen van het aantal ongevallen.

Aan de slag met veiligheid op jouw bedrijf!
Een eerste stap naar een veiliger bedrijf is het maken van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). Heb je deze nog niet gemaakt? Kijk hier voor de RIE of meer informatie over veiligheid op jouw bedrijf. Bij een volledig ingevulde RIE van Stigas ontvang je ook nog eens de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij’.

BoerVeilig is een initiatief van NAJK, NMV, LTO, Stigas, NZO en (wordt gefinancierd door) ZuivelNL. Wil je meer weten over BoerVeilig? Kijk dan eens op www.boerveilig.com.