NAJK in nauw contact met LNV en bedrijfsleven over gevolgen oorlog in Oekraïne

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne houdt iedereen in zijn greep. Als belangenbehartiger voor de jonge boeren en tuinders wil NAJK allereerst haar steun betuigen aan iedereen die (in)direct getroffen is. Naast het emotionele aspect en de torenhoge brandstofprijzen, zijn er ook voor de land- en tuinbouw grote gevolgen. NAJK heeft daarom vanaf dag één al nauw contact met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het agrobedrijfsleven om de gevolgen op korte en lange termijn in kaart te brengen. Daarnaast wordt het ministerie aangedrongen actie te ondernemen, zodat de gevolgen niet nog verder uit de hand gaan lopen.

Door de oorlog komt de voedselzekerheid van miljoenen mensen in met name het Midden-Oosten en Afrika in gevaar. In de gesprekken met het ministerie kaart NAJK de noodzaak aan voor een strategische benadering van onze voedselpolitiek in zowel Nederland als in de Europese Unie. Voedselproductie kent een grote geopolitieke waarde en dat maakt deze oorlog pijnlijk duidelijk. Door de oorlog staan de handelsstromen met Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland onder druk en dit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Denk maar aan de afhankelijkheid van kunstmest, zaaizaden en veevoer, maar ook het aardgas wat uit deze landen wordt geïmporteerd. Om die gevolgen goed in te schatten op basis van de juiste cijfers en feiten, houdt NAJK nauw contact met het bedrijfsleven en de overheid. Het ministerie van LNV heeft vorige week haar eerste analyse naar de handelsstromen gepubliceerd in de vorm van een WeCR-rapportage. NAJK heeft het ministerie inmiddels reactie gegeven op dit rapport.

Gevolgen oorlog
Hoewel nog niet alle gevolgen duidelijk zijn, krijgt NAJK al volop geluiden van haar leden over de impact van de oorlog op hun bedrijf. Jonge tuinders ondervinden op dit moment enorme kostenstijgingen op het gebied van aardgas. De prijzen van kunstmest zijn, tot grote schrik van onze jonge akkerbouwers, melkveehouders en tuinders, tot een historisch hoogtepunt gestegen en de stijging van veevoerkosten gaat waarschijnlijk alle jonge veehouders raken. De jonge varkens- en pluimveehouders zullen naar verwachting de grootste klap moeten opvangen van deze prijsstijging. De zorgen en bedenkingen van onze leden zijn op zeer duidelijke wijze weergegeven in het persbericht van het GrAJK. “Onze leden kijken met grote zorgen naar de oorlog. Gezien de potentiële gevolgen van het conflict, is een strategische benadering van voedselpolitiek nodig op de lange termijn. Op de korte termijn moet LNV samen met het bedrijfsleven in kaart gaan brengen wat de gevolgen zijn voor onze land- en tuinbouw en vooral kijken wat we hieraan kunnen doen”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Korte termijn
Met het oog op het lonkende voorjaar is het nu de tijd om op Europese schaal stimulerende maatregelen te nemen voor bepaalde teelten en knellende regelgeving, zoals het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest, aan te passen. NAJK vraagt het ministerie om de landbouw- en energieprijzen nauwlettend te volgen en samen te werken met de vertegenwoordigers van de sector. Ook moet zo spoedig mogelijk worden overwogen crisisbestrijdingsmaatregelen in te voeren om markten te ontlasten en de toegang van de consument tot voedsel te waarborgen.

Lange termijn
NAJK vindt dat de overheid samen met de primaire sector en het agrobedrijfsleven moet nadenken over verschillende scenario’s omtrent onze voedselstrategie in zowel Nederland als in de Europese Unie. “Juist nu is het goed om met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van deze oorlog voor de voedselstrategie van Nederland en de Europese Unie op de lange termijn in de vorm van scenariostudies”, aldus Roy Meijer.