Aftrap Bodemteam Zuid-Holland een succes

Op donderdagochtend 31 maart kwamen verschillende agrarisch adviseurs uit de omgeving Zuid-Holland en West-Utrecht bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema bodem. De opzet van Regionale Bodemteams is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waarmee ze het advies aan boeren en tuinders willen versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze geheel vrijblijvende startbijeenkomst in Zegveld kregen bodemadviseurs de mogelijkheid zich aan te melden voor deze unieke kans!

Een van de enthousiaste kennismatchers van DAW, Reinder Jan Wagevoort, opende de ochtend waarna hij het woord gaf aan drie interessante sprekers over o.a. de toekomst van de landbouwbodem, de Bodemteams en het nieuwe GLB.

De bodem als basis
De lector Duurzaam Bodembeheer aan de Aeres Hogeschool in Dronten, Gera van Os, nam ons in vogelvlucht mee langs de tijd van vroeger en nu. Waar vroeger voornamelijk de nadruk lag op de productie van goedkoop en efficiënt voedsel, heeft de maatschappij in ‘samenwerking’ met de klimaatverandering, bodemdaling en verzilting, de ‘regels’ doen veranderen. Naast de noodzaak van goedkoop en efficiënt voedsel, is daar de aandacht voor bodem en water bijgekomen. De verschillende processen versterken elkaar en vragen om een integrale benadering. “Een integrale aanpak bereik je samen”, aldus de lector Duurzaam Bodembeheer, “De inzet van bodemteams, waarin kennis met elkaar wordt uitgewisseld, is dan ook noodzakelijk!” Door samen te sparren en kennis uit te wisselen, zorg je ervoor dat adviezen elkaar niet tegen gaan spreken.

GLB: oud versus nieuw
Het budget van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat per 2023 omlaag en de eisen worden strenger. Aan de voorwaarden voor de basispremie worden de vergroeningsmaatregelen van het oude GLB toegevoegd. De vergroening wordt vervangen door ecoregelingen. Dat hierbij geen rekening wordt gehouden met de eerdergenoemde integrale aanpak kwam naar voren in de presentatie van Peter Meedendorp, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. Op de maatregel ‘Bufferstroken langs het water’, vroeg een van de aanwezigen zichzelf hardop af waar het voedsel geteeld gaat worden op de plekken van die bufferstroken. En ook de eis ‘Vruchtwisseling op bouwland’ riep bij de aanwezige melkveehouders de nodige vragen op, want: wat gebeurt er met de maïsteelt en het grasland van veehouders wat vaak blijvend grasland is? Volgens de aanwezigen moet er bij het opstellen van de regels meer rekening worden gehouden met de afwentelingseffecten.

Noodzaak Bodemteams
Om tot een integrale aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om verschillende denkwijzen eerst naast elkaar te leggen. Hier kunnen de Regionale Bodemteams vanuit DAW een belangrijke bijdrage aan leveren. Op die manier kun je elkaar aanvullen en toewerken naar hetzelfde verhaal en bijbehorend advies.

Wil jij ook sterkere bodemadviezen geven? Sluit dan vrijblijvend aan bij een Bodemteam bij jou in de regio en verbreed je kennis! In deze flyer vind je meer informatie.

 

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.