Ruben Klein Teeselink nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij. De 22-jarige Ruben Klein Teeselink is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 augustus 2022 unaniem verkozen tot nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Marije Klever. 

Ruben is samen met zijn ouders de trotse eigenaar van een melkveebedrijf met bijbehorend jongvee in het Overijsselse Holten. Ze houden hier zo’n honderd melkkoeien. Ruben is de 6e generatie op het thuisbedrijf. Zijn roots liggen hier en hij kijkt ernaar uit het bedrijf in de toekomst volledig over te mogen en kunnen nemen.

Nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij
Rubens hart ligt bij de melkveehouderij. “Toen ik deze vacature als dagelijks bestuurder bij NAJK voorbij zag komen, werd ik meteen enthousiast”, aldus de nieuwe portefeuillehouder. “Bij melkvee ligt mijn passie en ik ga me er keihard voor inzetten dat iedere jonge melkveehouder ook zijn of haar droom na kan jagen.” Het zijn momenteel roerige tijden voor de jonge boeren, maar Ruben blijft graag positief: “Door positief te blijven, goede communicatie en zoveel mogelijk de conversatie met elkaar aan te gaan, hoop ik de belangen van de jonge melkveehouders op een zo goed mogelijke manier te kunnen behartigen!”

Afscheid Marije Klever
Met de benoeming van Ruben is Marije Klever teruggetreden uit het dagelijks bestuur van NAJK. De melkveehoudster was sinds 2018 hét gezicht van de jonge melkveehouders van Nederland. Na vier jaar belangenbehartiging is het tijd om zich meer op het thuisbedrijf te focussen. Marije gaf tijdens de algemene ledenvergadering in augustus het spreekwoordelijke stokje over aan Ruben, het nieuwe gezicht in het dagelijks bestuur van NAJK.

Benieuwd wat Ruben Klein Teeselink de leden van NAJK te bieden heeft? Bekijk hier de video waarin hij zichzelf voorstelt.