NAJK is bereid de handschoen op te pakken

Vrijdag 14 oktober kwam het kabinet met hun reactie op het rapport van de heer Remkes. NAJK ziet hierin een andere toon van het kabinet dan eerder. Ook doet het een handreiking naar de sector om het proces met elkaar op te pakken door het sluiten van een landbouwakkoord. Ondanks de kanttekeningen die NAJK nog heeft op het rapport van Remkes, is het bereid deze handschoen met het kabinet op te pakken, mits het akkoord écht ergens over gaat. De weg naar vertrouwen tussen boeren en politiek is echter nog lang.

Remkes
Op 5 oktober kwam de heer Remkes met het lang verwachtte rapport om de overheid en sector uit de impasse te halen. “NAJK kijkt met gemixte gevoelens naar het rapport. Aan de ene kant gaf de toon en de erkenning hoop. Remkes wil de polder herstellen met een prominente plek voor landbouw en jonge boeren en tuinders. Aan de andere kant gaat het de sector raken. Het hoofdstuk zonering baart ons grote zorgen”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Het kabinet heeft nu ook haar reactie op het rapport gegeven. Meijer: “In de reactie van het kabinet merken we ook een andere toon en de wil van het kabinet om dit proces gezamenlijk op te pakken. We hopen dat dit een eerste stap is naar vertrouwen. Maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Landbouwakkoord
Het rapport Remkes is helder waar het landbouwakkoord over moet gaan: het gaat generieke kaders voor de toekomst van de landbouw opleveren, zodat deze meegenomen kunnen worden in de puzzelopgave van het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG). NAJK onderstreept dit. Het kabinet geeft in haar brief aan dat ze wil werken aan een duidelijk en gedragen toekomstbeeld voor de landbouwsector en de bijbehorende bedrijven voor pakweg 20 jaar. NAJK heeft hier onlangs in een column ook een voorzet voor gegeven. “Wij zijn de jonge boeren en tuinders van de toekomst. Daarom is het logisch dat wij niet alleen deelnemen aan het sluiten van een landbouwakkoord, maar ook een centrale plek krijgen in dit proces”, stelt Meijer. NAJK zal hierover op korte termijn met het ministerie om tafel gaan.