Online mediacampagne zet in op het verminderen van emissie via erf, perceel en drift

De dalende trend in normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater stagneert. Dat is zorgelijk voor het milieu en voor de sector. Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel en drift te verminderen, starten BO Akkerbouw, waar NAJK lid van is, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland vandaag de online mediacampagne #Emissiereductiesprint.

De daling van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen stagneert sinds 2018-2019, zo bleek tijdens het webinar ´Middelenpakket uit de sloot´. Recent onderzoek in opdracht van BO Akkerbouw toont aan dat akkerbouwers vooral maatregelen nemen tegen drift. Slechts 5% neemt maatregelen om afspoeling, uitspoeling en erfemissie te voorkomen. Werk aan de winkel in de sector!

Meer kennis, aanpassing in werkwijze
De drie initiatiefnemers verspreiden met #Emissiereductiesprint al langer goede praktijkvoorbeelden om emissie tegen te gaan. Dit krijgt nu een extra impuls. Door kennis, tips en inspiratie via een online mediacampagne actief naar de doelgroepen te brengen, zetten de initiatiefnemers in op minder emissie via erf, perceel en drift. Dit gebeurt door het delen van korte, praktische tips via social media en vakmedia. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Akkerbouwers telen duurzaam en hebben belang bij een schone sloot en
een gezond milieu. Voor het beschikbaar houden van een effectief middelenpakket en voor het halen van de waterkwaliteitsdoelen.”

Normoverschrijdingen hebben effect op herbeoordeling van middelen
Hedwig Boerrigter, Kennismatcher Akkerbouw bij het DAW: “Het is een verantwoordelijkheid van alle boeren en tuinders om letterlijk het middelenpakket uit de sloot te houden. Iedere druppel die per ongeluk in de sloot terechtkomt is er één te veel.” Tijdens het webinar werd duidelijk dat de stoffen met de meeste normoverschrijdingen belangrijke middelen zijn voor akkerbouwers in het toch al flink gekrompen pakket.

Voorkomen van emissie doen we met elkaar
Tineke de Vries, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente, benadrukt het belang om normoverschrijdingen te voorkomen: “We willen afgerekend worden op doelen in plaats van het moeten voldoen aan middelvoorschriften. Het voorkomen van
normoverschrijdingen staat dan wel met stip op één.”

Gezamenlijk initiatief van sectororganisaties
BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en LTO Nederland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om goede initiatieven en maatregelen uit de praktijk intensiever onder de aandacht van akkerbouwers te brengen. De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en het DAW Kennisprogramma. De online mediacampagne is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds.

Voor meer informatie over de campagne en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen: www.emissiereductiesprint.nu.