Duidelijke oproep ketenpartijen tijdens Voedselpoort

Woensdag 7 juni was de Voedselpoort over perspectief en verdienmodellen in de agrofoodketen. In samenwerking met Foodlog gingen NAJK, CBL, FNLI en LTO Nederland met Kamerleden op zoek naar duurzame verdienmodellen in internationale voedselketens. Tijdens het event hebben de brancheorganisaties uitgesproken om de handen samen met de overheid ineen te slaan om de lat voor duurzaamheidsvereisten op Europees niveau in de agrofoodketen te verhogen.

Samenwerking op Europees niveau is volgens de partijen van de agrarische ondernemers, voedselverwerkers en supermarkten nodig om de verduurzaming te versnellen, boeren en tuinders een eerlijke boterham te laten verdienen en de Nederlandse voedseldelta van internationale waarde te laten blijven.

Europese ondergrens
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat er normen voor duurzaamheidsstandaarden komen die onderling vergelijkbaar worden gemaakt en dat er een Europese ondergrens komt. Eisen zullen moeten worden vastgelegd en er dienen afspraken gemaakt te worden over een eerlijk verdienmodel voor boeren en tuinders. Hierbij zou het voor een consument aan de buitenkant zichtbaar moeten zijn hoe producten scoren op duurzaamheid. Wij roepen daarbij de overheid op om in ons land het goede voorbeeld te geven en in de Europese Unie samen met de agrofoodketen voor die aanpak te pleiten.

In gesprek
Tijdens het event gaven verschillende sprekers van de organisaties inzicht in hun unieke positie binnen de ketensamenwerking. Ze namen hierbij de aanwezigen mee in hun eigen duurzaamheidsinitiatieven en samenwerkingen in Nederland de verduurzaming van de agrofoodketen te versnellen. Onder leiding van moderator Dick Veerman (Foodlog) ontstond een levendig gesprek met verschillende Kamerleden en de overige aanwezigen. Afsluitend overhandigde akkerbouwer en NAJK-bestuurder Hilde Coolman de Kamerleden gezamenlijke voorstellen uit de agrofoodketen om verduurzaming te versnellen: “Een toekomstperspectief voor de Nederlandse voedseldelta: sámen de lat verhogen.”

Wij kijken terug op een geslaagd event en blijven graag in gesprek met de verschillende organisaties, partijen en de overheid over de voorgestelde aanpak.