Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Als dank en uit respect voor alle (nabestaanden van) gesneuvelde militairen en oorlogsslachtoffers deed NAJK de oproep om op 4 en 5 mei de Nederlandse vlag weer rechtop te hangen.
 • Begin mei verschenen er verschillende interviews met NAJK-voorzitter Roy Meijer in de media. Onder andere in de Volkskrant, Het Parool, AD en de Agraaf.
 • Van 8 t/m 28 mei was de ‘Boeren houden van Koeien’-commercial weer te horen en zien op radio en tv.
 • Op 9 en 10 mei organiseerden NAJK en Aeres Hogeschool Dronten de Grasweidedagen 2023 . Dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink en Harold Overmars trapten deze af.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer sprak in een podcast van BNR over het perspectief van de (jonge) boer.
 • NAJK en Bionext introduceerden de nieuwe Boerenkansen-workshop ‘Meerwaarde creëren op het agrarisch bedrijf met een neventak’. Lees meer.
 • De zoektocht naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker voor NAJK en BoerenNatuur werd voortgezet. Lees hier de hele vacature!
 • Dagelijks bestuurder Hilde Coolman stond met een interview op de site van BO Akkerbouw. Lees het hier.
 • NAJK was aanwezig bij de bijna 24-uur-durende vergadering rondom het Landbouwakkoord van 17 op 18 mei. Bij RTV Drenthe sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer hierover.
 • Ook de agenda’s van de andere NAJK-bestuurders werden gevuld met vergaderingen rondom het Landbouwakkoord.
 • Op 20 mei was het Wereldbijendag, waar NAJK vanuit het BoerNatuurlijk!-project met een winactie aandacht aan besteedde.
 • Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel en drift te verminderen, startte NAJK met BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland de online mediacampagne Emissiereductiesprint. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK in juni ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, gaat naar de jaarlijkse Young Farmers Day in Slowakije om onder andere te praten over bedrijfsovername en familiebedrijven.
 • Woensdag 7 juni is de Voedselpoort over ‘perspectief en verdienmodellen in de agrofoodketen’ waarin NAJK in samenwerking met CBL, FNLI, Foodlog en LTO Nederland met Kamerleden op zoek gaat naar duurzame verdienmodellen.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars zit donderdag 8 juni in het panel tijdens de Werkplaats Netwerk Platteland.