Boodschap aan politieke partijen: jonge boeren en tuinders willen vooruit  

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang. Jonge boeren en tuinders mogen daarbij niet vergeten worden. Daarom heeft NAJK input gestuurd naar de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma’s, met als belangrijkste boodschap: jonge boeren en tuinders willen de schouders eronder zetten en bedrijven overnemen. Hierbij is een duidelijke, bestendige en integrale visie op het voedselsysteem en de functie van de Nederlandse land- en tuinbouw noodzakelijk. Dit vraagt om concrete acties op het gebied van bedrijfsovername, juridische zekerheid, verdienvermogen, grond, versnelling van de verduurzaming en water.

Jonge boeren en tuinders staan dag en nacht klaar om kwalitatief hoogwaardig voedsel, bloemen, planten en uitgangsmaterialen te produceren en het landschap te onderhouden. Jonge boeren en tuinders zijn ambitieus en willen onderdeel zijn van de oplossing in plaats van het probleem. Daarvoor is een integrale Europese en Nederlandse visie op het voedselsysteem nodig.

Balans tussen vraag en aanbod
Sinds jaar en dag is Europa de belangrijkste afzetmarkt voor Nederland. Op dit moment is zo’n 70% van de export van Nederland bestemd voor de Europese Unie. Voor NAJK is het daarom een no-go om een visie te maken van het Nederlandse voedselsysteem over hoe en in welke mate je deze functie invult met productie, zonder een visie over het Europese voedsysteem. Je verstoort daardoor de balans tussen vraag en aanbod.

Input verkiezingsprogramma’s
De agrarische sector heeft de samenleving veel te bieden, zoals sterke agrofoodclusters en waardeketens. Om jonge boeren en tuinders perspectief te bieden en hun ambities in vervulling te kunnen laten gaan op hun familiebedrijf, vragen jonge boeren en tuinders de volgende zaken:

  1. Bedrijfsovername: goede ondersteuning van bedrijfsovernames, zodat het aantrekkelijk blijft om in de agrarische sector te werken en ondernemen.
  2. Juridische zekerheid: een goede juridische borging, zodat onze agrarische ondernemingen ook qua vergunning bestaanszekerheid krijgen en houden.
  3. Verdienvermogen: het creëren van goede kaders om geld te blijven verdienen met onze agrarisch ondernemingen.
  4. Grond: voldoende beschikbaarheid en toegang tot grond.
  5. Versnelling van verduurzaming: extra stimulans zodat agrarische ondernemers bij kunnen dragen aan maatschappelijk gestelde opgaven en de Nederlandse land- en tuinbouw koploper blijft in de wereld.
  6. Water: beschikbaarheid en kwaliteit van zoet water

Lees hier de volledige input van NAJK.