Bedrijfsopvolgingsregeling versoepeld voor vruchtwisseling

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij vruchtwisseling eenvoudiger maakt. Landbouwgronden die voor vruchtwisseling tijdelijk worden geruild, maar niet bij de grondkamer een geregistreerde teeltpachtovereenkomst hebben, tellen nu ook mee bij de BOR. NAJK had hier ook in het landbouwakkoord voor gepleit en is daarom blij met deze aanpassing.

Op Prinsjesdag is er een wetsvoorstel over aanpassing van de BOR naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin stond het voorstel om landbouwgronden die voor vruchtwisseling tijdelijk worden geruild, ook mee te laten tellen voor de BOR. Echter moesten deze gronden wel een geregistreerd teeltpachtovereenkomst hebben bij de Grondkamer. Vrijdag 27 oktober heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarin deze registratievoorwaarde komt te vervallen.

Reactie portefeuillehouder bedrijfsovername
“De BOR is belangrijk voor bedrijfsovername in de agrarische sector. De agrarische sector is enorm aan het vergrijzen en daarom is elke stap om bedrijfsovername te ondersteunen hard nodig”, aldus Coen van den Bighelaar, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. “Wij zijn blij dat het CDA dit amendement heeft ingediend en de Tweede Kamer deze heeft aangenomen. Op deze manier past het beter bij de praktijk en ondersteunt het bedrijfsovernames.”