Jonge boeren en visverwerkers kijken in elkaars keuken

Na het succes van vorig jaar (2022) vond er 17 november opnieuw een uitwisseling plaats tussen jonge boeren en jonge visverwerkers. Dit maal werd er een bezoek gebracht aan de vissector op Urk en de agrosector in Emmeloord. De organisatie van de uitwisseling was opnieuw in handen van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Agrofoodcluster, Firda (voorheen ROC Friese Poort) en Young Seafood Leaders Visfederatie.

Het doel en aanleiding van deze tweede uitwisseling was elkaars wereld beter te leren kennen en begrijpen. De agrarische en vissector hebben meer gemeen dan vaak gedacht kan worden. Dat bleek tijdens de uitwisseling des te meer.

Uitdagingen en kansen voor de vissector
De dag werd begonnen bij de Visserij Cooperatie Urk waar Albert Hartman de groep van in totaal 12 aanwezigen meenam in de uitdagingen van de visserij maar ook de kansen. Uitdagingen werden besproken, die ook in het middagdeel aan de agrarische kant terug zouden komen: ruimtegebrek (op zee maar ook op land), momenteel hoge prijzen voor de vis, melk & gewassen maar nog hogere kosten met lagere financiële marges, stapeling van beperkende wet- en regelgeving, werkgelegenheid en het tegengaan van onderlinge verdeeldheid en polarisatie. Kansen liggen er en moeten binnen de visserij gepakt worden, zoals het ‘nieuwe ondernemen’ dat uitgaat van een totaal nieuwe manier van vissen met de mogelijkheden van digitale meetapparatuur en software aan boord. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daar alle partijen bij betrokken moeten worden volgens Hartman. “Je kunt niet iets eisen van de ander aan tafel als jezelf niet bereid bent om te veranderen om daar iets tegenover te zetten.”

Het programma werd vervolgd bij de visverwerker Van der Lee Seafish. Mede-eigenaar Gijs van der Lee gaf een rondleiding waarbij hij de groep uitlegde hoe zij als visverwerkend bedrijf inspelen op de vraag van de markt naar gemaksproducten. Indrukwekkend wat er komt kijken bij de vele productieprocessen zoals het fileren, vriezen en paneren van de vele visproducten. Niet alleen voedselveiligheid maar ook kwaliteit en de eisen van klanten is topsport voor de verwerker. Overigens zijn de eisen van keurmerken met onaangekondigde audits op de vloer, meer eisend dan vanuit de overheid. Na een toepasselijke fish & chips lunch bij Baarssen visspecialisten werd de reis vervolgt van Urk naar Bant.

Bezoek aan de agrarische sector
Bij Maatschap Roos-Van Tilburg leidde mede-eigenaar Gert-Jan van Tilburg de groep rond over de akkers. Dat er half november nog volop gewassen gerooid moeten worden door de afgelopen regenvolle weken had niemand kunnen voorspellen. De uitwisseling werd afgesloten bij het internationaal georiënteerde bedrijf Waterman Onions. De naam doet al vermoeden dat de hoofdmoot hier uien zijn. De unieke positie van Nederlandse handel met logistieke hub van Rotterdam en de wendbaarheid van ondernemers werden genoemd als het hoofdingrediënt van succes.

Afsluiting van de dag
De dag werd in stijl afgesloten met een BBQ bij het Agrofoodcluster. Met gerookte zalm en vlees van de gril werden de nieuwe banden versterkt en teruggeblikt op een geslaagde uitwisseling. Jonge boeren en jonge visverwerkers/vissers hebben meer gemeenschappelijk dan vooraf gedacht. Voor herhaling vatbaar!