NAJK roept overheid op zich in te blijven zetten voor beloning van duurzaamheidsinspanningen

Afgelopen vrijdag, 17 november, heeft demissionair minister Adema de Tweede Kamer geïnformeerd over het GLB 2023. Een zeer groot aantal boeren heeft zich ingeschreven voor de basisinkomenssteun en ook de ecoregelingen zijn populair. Daardoor is het budget waarschijnlijk niet toereikend is. Boeren kunnen nog tot 30 november aanpassingen doen in hun aanvraag, waardoor de huidige berekening nog niet definitief is. NAJK roept de overheid op om zich te blijven inzetten dat duurzaamheidsinspanningen beloond worden en te zorgen voor een positieve prikkel.

Zowel voor de basisinkomenssteun als de ecoregelingen zijn meer aanvragen gedaan dan dat er aan budget beschikbaar is. Hierdoor kunnen de tarieven nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Tot 30 november kunnen boeren hun aanvraag wijzigen, omdat ze bijvoorbeeld een ecoregeling niet konden doen. In december zijn alle gegevens bekend zijn, waarna de controle en uitbetaling kan gaan starten. Voor de basisinkomenssteun zal dit sneller gaan, dan voor de ecoregelingen. NAJK pleit dat er snel duidelijkheid is over de tarieven, zodat boeren weten waar zij aan toe zijn.

Ecoregelingen
NAJK is heel positief dat voorlopige indicaties van RVO aangeven dat meer boeren dan verwacht in aanmerking komen voor de goud-premie van de ecoregelingen. “Deze verwachting laat zien dat boeren duurzaamheidsinspanningen willen doen en dat met een juiste prikkel boeren ook aan de slag gaan. Daarnaast laat het ook blijken dat het idee achter en de opzet van de ecoregelingen goed is.”, aldus dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Gerben Boom. NAJK roept de overheid op, zich in te zetten voor een beloning van duurzaamheidsinspanningen door boeren. “De overvraging van het budget laat zien dat de ecoregelingen een succes kunnen zijn. Deze energie moet blijven. De mogelijke verlaging van het budget kan zorgen voor een tegengestelde prikkel. Wij roepen daarom de overheid ook op om te voorkomen dat dit gebeurt.”, aldus Boom.

Basisinkomenssteun
De aanvraag voor de basisinkomenssteun is hoger door de toevoeging van de landschapselementen. Hierdoor zou het tarief omlaag gaan. Demissionair minister Adema heeft daarom besloten om 5 miljoen euro uit de landbouwreserve toe te voegen aan het budget voor de basisinkomenssteun. Op deze manier wordt een deel van de verlaging van het budget opgevangen. Boom: “Neem deze les ook mee naar de aankomende jaren. Op die manier kunnen we voorkomen dat budgetten verlagen.” Het doel van de minister is om in december 2023 95% van de voorlopige betalingen van de basisinkomenssteun te doen. De rest van de betaling vindt in 2024 plaats na het definitief vaststellen van de tarieven.

“Hoewel het huidige GLB net begonnen is, zijn we al in gesprek over het volgende GLB. Deze lessen van het succes moeten we daarin mee nemen. We moeten met elkaar gaan nadenken over een systeem hoe we aan de ene kant overschrijving van het budget kunnen voorkomen en er aan de andere kant budget blijft liggen door onderbenutting”, aldus Boom.