NAJK heeft evaluatie Nitraatrichtlijn ingevuld

Op 7 maart heeft NAJK input geleverd aan de EU evaluatiecommissie van de Nitraatrichtlijn. In de reactie geeft NAJK aan  dat Nederlandse jonge boeren geconfronteerd worden met verschillende problemen die duurzaamheid en verdere ontwikkeling belemmeren. Dat terwijl Nederland bekend staat als een innovatief en vooruitstrevend land, waar boeren zich iedere dag bezig houden met het produceren van duurzaam en gezond voedsel voor heel Europa.

“Cruciaal is dat we toewerken naar een systeem van doelsturing”, zegt Gerben Boom, portefeuillehouder internationaal bij het dagelijks bestuur van NAJK. “Generieke middelvoorschriften beletten het ondernemerschap en verdienvermogen van boeren. Daarnaast is elk gebied anders. Maak duidelijk welke doelen er liggen voor elk bedrijf, dan kunnen boeren daar zelf bepalen hoe ze daar naartoe werken.”

Vijf verbeterpunten

NAJK haalt in haar reactie vijf punten aan die aangepakt moeten worden om de Nitraatrichtlijn op een meer haalbare en effectieve manier in te steken.

  1. Van middelsturing naar doelsturing;
  2. Onduidelijke criteria van de nitraatrichtlijn, zoals doelen in mg nitraat per liter, de term ‘kwetsbare gebieden’, en de meetmethodiek;
  3. De slecht onderbouwde, generieke norm van 170kg N/ha aangestipt;
  4. Onheldere procedures van de Nitraatcomités en de invulling daarvan, met vertegenwoordigers van lidstaten in plaats van experts;
  5. RENURE als een oplossingsrichting die raakt aan een scala van problemen, zoals de mestplaatsingsruimte, de fluctuaties van de gasprijs, afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen, en het verminderen van kunstmestgebruik.

Lees onze gehele input hier.