NAJK blij met concrete stap invoering RENURE

Vandaag (vrijdag 19 april) heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd met betrekking tot het toestaan van RENURE (kunstmestvervangers) in Europa als onderdeel en aanpassing van de huidige Nitraatrichtlijn.

Dit is iets waar NAJK samen met vele andere partijen en organisaties al lange tijd voor pleit aangezien het goed is voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw en voor een gedeelte een oplossing kan zijn voor het huidige mestprobleem in Nederland. We zijn blij dat er in het voorstel gerefereerd wordt aan de adviezen van het Joint Research Centre over de criteria die gebruikt zouden moeten worden bij het toestaan van RENURE”, aldus Gerben Boom, portefeuillehouder Internationaal.

Nitraatrichtlijn
NAJK is blij dat er nog voor de herziening van de gehele Nitraatrichtlijn mogelijkheden geboden worden voor het toestaan van RENURE en dat er dus snel actie ondernomen kan worden. In het voorstel staat dat lidstaten na invoering van de wetsaanpassing op nationaal niveau de toelating moeten regelen.

Oproep aan Nederlandse overheid
NAJK doet dan ook op de oproep aan de Nederlandse overheid om nu zo snel mogelijk alle voorbereidingen te treffen voor het gebruik maken van deze regeling. Dat betekend dat er duidelijke richtlijnen moeten komen met betrekking tot vergunningverlening en dat er een passende borging en monitoring moet komen voor de toepassing van de kunstmestvervangers. “Wij als NAJK willen hier graag over mee denken en zullen het net uitgekomen voorstel de komende dagen dan ook verder bestuderen en daarmee aan de slag gaan”, aldus Boom.