DeLaval zet kennispartnerschap met NAJK voort

DeLaval en NAJK blijven elkaar de komende jaren versterken. In het Drentse Witteveen tekenden Geert-Jacob van Dijk (Algemeen Directeur bij DeLaval Benelux) en NAJK-voorzitter Roy Meijer een nieuwe partnerovereenkomst. NAJK is erg blij met deze verlenging. Op naar wederom twee mooie jaren!

NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met belangrijke spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met relevante informatie en volgen ze de laatste ontwikkelingen van de agrarische sector op de voet. Met de verlenging van het partnercontract tekenden Geert-Jacob van Dijk en Roy Meijer, onder toeziend oog van o.a. DeLaval’s CEO Paul Löfgren en CFO Christian Poggensee voor twee extra jaren aan uitwisseling en kennisdeling.

Breed georiënteerd
Als belangenvereniging voor de jonge boeren en tuinders vertegenwoordigt NAJK een jonge, enthousiaste groep van zo’n 8.000 agrarisch ondernemers. “NAJK is blij met de voortzetting van het partnercontract met DeLaval”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. “DeLaval is een wereldwijde speler op melkveegebied. Ook zij zien dat jonge boeren steeds schaarser worden in de gehele wereld en zien daarom het belang van deze samenwerking in. Er gezamenlijk voor zorgen dat jonge melkveehouders toekomst blijven zien in hun bedrijf en de technieken die zij hier kunnen toepassen.”

Klanten van de toekomst
Optimalisatie van de melkproductie, bedrijfsrendement en het verbeteren van het welzijn van mens en dier op een verantwoorde manier, daar zet DeLaval zich met hart en ziel voor in. Geert-Jacob van Dijk is erg tevreden met het voortzetten van de samenwerking met NAJK: “Agrarische Jongeren zijn onze klanten van de toekomst. We helpen ze graag hun doelen en ambities te behalen. Door goed voorbereid te zijn op de toekomst en met een gezonde dosis ondernemerschap kun je als jonge ondernemer, ook in een steeds veranderende omgeving, grote stappen zetten. DeLaval denkt in oplossingen, heeft meer dan 140 jaar kennis en ervaring en deelt dit graag met de leden van NAJK.”