Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Donderdag 7 maart stuurde NAJK een brief naar de EU evaluatiecommissie van de Nitraatrichtlijn. NAJK haalt in haar reactie vijf punten aan die aangepakt moeten worden om de Nitraatrichtlijn op een meer haalbare en effectieve manier in te steken. Lees meer.
 • Begin maart verscheen de nieuwe editie van ons ledenblad BNDR met het thema ‘Eiwit’, dit keer in een vernieuwde lay-out!
 • Op maandag 11 maart is RVO-directeur René van der Burg met zijn team op bezoek geweest op het akkerbouwbedrijf van dagelijks bestuurder Hilde Coolman om te praten over uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf. Samen met de portefeuillehouder internationaal, Gerben Boom, is er toegelicht wat het (negatieve) effect is van tegenstrijdige maatregelen en hoge administratiedruk op de dagelijkse bedrijfsvoering van jonge boeren.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer gaf een korte voordracht bij de WUR over de onduidelijke kaders voor jonge boeren.
 • Maart was een belangrijke maand voor het convenant dierwaardige veehouderij. Op dinsdag 19 maart is er in de Tweede Kamer gestemd over de wijziging van de Wet Dieren. NAJK had graag gezien dat de reparatiewet in ongewijzigde vorm was aangenomen, maar is opgelucht dat het slechtste scenario is afgewend. Lees meer.
 • Woensdag 20 maart was de kickoff van de MaïsChallenge 2024. Na een opening van de organisatoren NAJK, Limagrain en FrieslandCampina werd het startsein gegeven voor de kick-off van deze zevende editie. De dag werd afgesloten door melkveehouder en dagelijks NAJK-bestuurder, Ruben Klein Teeselink. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuillie melkveehouderij, Ruben Klein Teeselink, was diezelfde avond spreker in het gezamenlijke webinar over de Wet Dieren, die NAJK samen met DDB, LTO, NMV en ZuivelNL orgainseerde. Kijk het webinar hier terug.
 • Woensdag 27 maart was NAJK-voorzitter Roy Meijer te gast bij het Zone.college in Doetinchem. Hij gaf hier een presentatie aan studenten met het onderwerp ‘De wereld stopt niet bij je erfgrens’.
 • NAJK verwelkomde een nieuwe portefeuillehouder leefomgeving! De 25-jarige Merel Straathof is tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 28 maart unaniem verkozen tot nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK. Lees hier meer of bekijk de video waarin ze zichzelf voorstelt.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder Gerben Boom werden uitgenodigd voor de formatiegesprekken. In gesprek met de informateur en de vier partijen hebben zij naar voren gebracht wat NAJK belangrijk vindt: beleid voor de lange termijn dat leidt tot perspectief voor jonge boeren en tuinders die een bedrijf willen voortzetten in Nederland.

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk zit NAJK ook in de maand april niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Donderdag 4 april is CEJA-voorzitter en algemeen bestuurder Peter Meedendorp te gast bij De Balie om te spreken over de toekomst van de Europese landbouw.
 • In april zal er meer bekend worden over de vestigingssteun voor de jonge boeren.
 • Op 23 en 24 april is het weer tijd voor de Grasweidedagen van NAJK en Aeres Hogeschool Dronten.