Stemmingen Wet Dieren: noodscenario voorkomen, we zijn nog niet uit de storm

Op dinsdag 19 maart is er in de Tweede Kamer gestemd over de wijziging van de Wet Dieren. Het onuitvoerbare amendement Vestering is weggestemd en de reparatiewet van minister Adema is aangenomen, maar wel met een aanvullend amendement De Groot/Van Campen. NAJK had graag gezien dat de reparatiewet in ongewijzigde vorm was aangenomen, maar is opgelucht dat het slechtste scenario is afgewend. Daarvoor moet de wetswijziging wel worden aangenomen door de Eerste Kamer. Ondertussen gaat NAJK door met de gesprekken voor het convenant dierwaardige veehouderij.

“NAJK is nadrukkelijk voor dierwaardige veehouderij op een manier die haalbaar en realistisch is uit te voeren voor jonge boeren,” aldus Ruben Klein Teeselink, portefeuillehouder melkveehouderij. “Om die reden zijn wij al anderhalf jaar in gesprek om tot een convenant dierwaardige veehouderij te komen. Het is dan ook een opluchting dat het amendement Vestering van tafel is. Daarmee is een noodscenario voor jonge boeren voorkomen. Het is alsnog een teleurstelling dat het amendement op de reparatiewet van minister Adema is aangenomen. Met de tussenweg die nu gekozen is zijn we nog steeds niet uit de storm.”

Realistische stappen in dierwaardigheid
Het amendement Vestering zou boeren verplichten om hun dieren op een dierwaardige manier te houden, alleen werd er in het amendement niet geformuleerd wat dierwaardigheid inhoudt. Daardoor zou er een situatie ontstaan waarbij individuele veehouders aangeklaagd konden worden en de rechter moest bepalen wat dierwaardigheid is. Het is belangrijk dat de zogenaamde conditionaliteiten, oftewel randvoorwaarden, toereikend zijn. Denk hierbij aan vergunningverlening en subsidies of vergoedingen uit de markt. De motie De Groot/Van Campen geeft wel een onderbouwing van het begrip dierwaardigheid op basis van vijf punten en bepaalt dat deze in 2040 behaald moeten zijn. De vraag is echter of dit haalbaar en betaalbaar is. “NAJK pleit voor het zetten van realistische stappen in dierwaardigheid, met een goed verdienmodel voor veehouders. Daarbij is een gelijk speelveld in Europa onmisbaar,” aldus Wendy Kicken, portefeuillehouder pluimvee, varkens en kalverhouderij, “Alleen op die manier kunnen we toekomstperspectief creëren voor jonge boeren.”

Inzet NAJK
NAJK heeft de afgelopen maanden hard gelobbyd om de Reparatiewet er door te krijgen als alternatief op de motie Vestering. Daarnaast lopen er al anderhalf jaar gesprekken tussen sectorpartijen, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties om tot een convenant dierwaardige veehouderij te komen. Het is een moeizaam proces, maar het is belangrijk dat de gesprekken gevoerd worden en partijen aan tafel blijven om zo samen tot een breed gedragen invulling van dierwaardigheid te komen. Wanneer de overheid, markt en maatschappij samen optrekken kunnen we tot realistische afspraken komen.

Gezamenlijk webinar
Sinds het amendement op de Wet dieren van de Partij van de Dieren is er een voortdurende discussie over extra wetgeving voor dierenwelzijn. Op woensdag 20 maart werden melkveehouders in het webinar van DDB, LTO, NAJK, NMV en ZuivelNL bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer. Ruben Klein Teeselink deed een bijdrage namens NAJK. Kijk het webinar hier terug!