Studiereis Varkenshouderij

Ga je mee op studiereis naar de varkenshouderij in Scandinavië?

In het nieuwe project ‘Next generation pig farming’ nemen we jou én jouw kennis en ervaring graag mee naar Scandinavië. Tijdens deze studiereis wordt de varkenshouderij in Scandinavië vanuit diverse oogpunten bekeken. Het overkoepelende thema is dierwelzijn, in relatie tot onder andere innovatieve huisvesting en techniek, keten, financiën en regeneratieve landbouw. Een mooie reis om nieuwe ervaringen op te doen en jouw kennis te vergroten. Daarnaast ligt er ook de taak om deze kennis terug te koppelen aan jonge collega-varkenshouders in Nederland, de zogenoemde ‘thuisblijvers’. Zodat zij ook optimaal kunnen profiteren van de opgedane kennis.

Wanneer: zondag 2 t/m vrijdag 7 oktober 2022

Inschrijvingsprocedure

 • Inschrijving kan uitsluitend via het inschrijfformulier.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren die op tijd (uiterlijk 19 juni) binnen zijn, worden in behandeling genomen.
 • Inschrijving is geen garantie tot deelname.
 • Op basis van de binnengekomen inschrijvingen vindt een eerste selectie van 15 personen plaats.
 • Met de geselecteerde personen wordt telefonisch contact opgenomen door NAJK.
 • Definitieve deelnemers krijgen vervolgens per e-mail bericht (Let op: na deze bevestiging is annuleren niet meer mogelijk).
 • Indien de deelnemer toch afziet van zijn deelname, betaalt hij de eigen bijdrage aan NAJK.

Voorwaarden

 • Deelnemers moeten lid zijn van NAJK.
 • Deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 600,-. Deze dient voldaan te worden voorafgaand aan de reis.
 • Tijdens de reis wordt van de deelnemers verwacht dat zij actief deelnemen in het uitdiepen van het thema van de reis. Dus een open en proactieve houding die het groepsproces en de interactie met de te bezoeken partijen ten goede komt.
 • De deelnemers zullen om beurten een verslag moeten maken tijdens de bedrijfsbezoeken zodat deze informatie gebruikt kan worden voor de communicatie
 • Na afloop levert de deelnemer met behulp van NAJK-medewerkers een actieve bijdrage aan de discussie bijeenkomst om datgene dat geleerd is tijdens de reis aan een breder publiek bekend te maken.
 • De deelnemer gaat akkoord met verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG.

De belangenbehartiger voor de jonge boeren en tuinders heeft met dit project de handen ineengeslagen met The Global Coalition for Animal Welfare (GCAW). Zij zijn een wereldwijd platform dat grote bedrijven en experts op het gebied van dierwelzijn verenigt en hebben als belangrijkste doel het bevorderen van dierenwelzijn in de voedselketen. GCAW ondersteunt NAJK financieel in dit project.

       

Ben je een jonge en ondernemende varkenshouder? Wil je graag je horizon verbreden en met ons mee op reis?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Gerjanne van Esveld

Projectleider

gvanesveld@najk.nl
030-2769 840

Jonge varkenshouders opgelet: ga mee op studiereis naar Scandinavië!

Ben je een jonge en ondernemende varkenshouder? Wil je graag…

Ga je mee op studiereis naar de varkenshouderij in Scandinavië?

Er komt iets heel leuks aan voor onze jonge varkenshouders… Ben…