Overheid

Vanuit de overheid zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen beschikbaar om een bedrijfsovername financieel te verlichten. Via deze link kun je alles lezen over subsidies, fondsen en regelingen van de overheid. Daarnaast is voor agrarische ondernemers ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van belang. Ook beschikt de overheid over mogelijkheden tot financiering voor ondernemers.

NAJK maakt zich hard voor goede regelingen voor jonge agrarische ondernemers. Zo zijn de Jonge Landbouwersregeling (JOLA)top-up en garantstelling jonge landbouwers tot stand gekomen.

Voor ondernemers is de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland ook van belang. Via je persoonlijke digitale omgeving heb je contact met de overheid. Met mijn.rvo.nl  kun je alles rondom je agrarisch ondernemerschap regelen. Hier vraag je subsidies aan, doe je meldingen en geef je registraties door. Na inloggen krijg je toegang tot je eigen gegevens, lopende zaken en documenten.