‘Boer-Burger-Buur’

Boer en burger bouwen brug over kloof boer-burger

Vanaf september gaat in Friesland het nieuwe AJF-project ‘Boer-Burger-Buur’ van start. Met dit project willen de agrarische jongeren uit Friesland samen met de Friese burgers oplossingen bedenken om een brug te slaan over de kloof van onwetendheid tussen boeren en burgers. “De kloof wordt groter omdat er steeds minder mensen in de agrarische sector werkzaam zijn. Hierdoor zijn er ook minder mogelijkheden voor burgers om in contact te komen met het agrarische bedrijf”, vertelt AJF-werkgroeplid en akkerbouwer Jan Syds Jensma. Oud AJF-lid en agrarisch journalist Sjoerd Hofstee vult aan: “Als een boer een nieuwe stal wil bouwen, is dit vanuit economische drijfveren. De burger wil veelal het landschappelijke of milieutechnische aspect voorrang geven bij een dergelijk vraagstuk. Als je daarbij niet voor elkaars standpunten open wilt staan of elkaar dus niet eens begrijpt, gaat dat hoe dan ook wringen. Dat noem je een kloof.”

Tekst: Margret Wieldraaijer
Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Met het initiatief ‘Boer-Burger-Buur’ wil AJF samen met burgers oplossingen bedenken om hen dichter bij elkaar te brengen. Op deze manier wil AJF een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van de agrarische sector en ons voedsel.

Door middel van een enquête onder de leden van AJF wordt binnenkort gepeild wat de jonge Friese boeren al doen om contact te maken met burgers. Vervolgens wordt in oktober en november een debat georganiseerd met boeren en burgers om te praten over de kloof. Om deze kloof te dichten gaan AJF-leden in twee groepen aan de slag om, onder begeleiding, meer dan 100 oplossingen te bedenken. Per groep is € 1.000,- beschikbaar om een concrete oplossing te realiseren.

‘Boer-Burger-Buur’ loopt van september 2014 tot de zomer van 2015. AJF-leden kunnen meedoen door de enquête die binnenkort in hun mailbox verschijnt, in te vullen. Leden die ook willen deelnemen aan het debat en de verdere uitwerking daarvan, kunnen zich melden bij Margret Wieldraaijer via mwieldraaijer@ajf.najk.nl. Meer informatie is te vinden op de website www.ajfriesland.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, de LTO Noord Fondsen, het Niscoo Projectenfonds en CoE Agrodier.