Back to basic in Oeganda | Ilse Verhoijsen

Op 14 juli vertrok ik samen met Ria Wilzing (NAJK-internationaal) en Marly Boonman (Agriterra) op missie naar Oeganda. Het doel van de missie was om advies te geven over gegevensverzameling aan het Kitgum District Farmers Association (KIDFA). KIDFA is een organisatie die groepen boeren advies geeft over verschillende teelten. Kitgum ligt in het noorden van Oeganda en is een gebied waar veel boeren actief zijn. Het meest indrukwekkende van de missie waren de veldbezoeken bij groepen boeren. In totaal hebben we vier verschillende groepen bezocht. Bij aankomst werden we zingend en dansend ontvangen door de vrouwelijke leden. Het was voor mij moeilijk voor te stellen hoe er in Oeganda geboerd wordt. Zo hebben de meeste boeren een hectare grond, die voornamelijk met de hand bewerkt wordt. Kortom: back to basic! De organisatie KIDFA adviseert boeren over het bewerken van de grond, het zaaien van de zaden, het onderhouden van de planten en de oogst. Een belangrijk advies dat zij geven is bijvoorbeeld het zaaien in rijen om een hogere productie te realiseren. Tijdens onze missie constateerden we dat KIDFA een belangrijke functie heeft in hun district. Maar liefst 12.000 boeren zijn bij deze organisatie aangesloten. Tegelijkertijd mist de professionaliteit in de gegevensverzameling. Wij hebben ze voorlichting gegeven over het op orde stellen van bijvoorbeeld het ledenbestand en de boekhouding. Ons belangrijkste advies was om een externe boekhouder aan te nemen. De bestuurders van KIDFA beloofden hiermee aan de slag te gaan. Na onze missie worden ze hier verder in begeleid door Agriterra.