Van traditie naar ambitie

Afgelopen zomer was ik in Zwitserland op vakantie, een schitterend land! Daar is het de traditie om vee te laten grazen in de alpenweide, boven de boomgrens. Tegenwoordig zijn de bergweiden steeds vaker ontsloten met een (gravel)weg, zodat ze met de auto bereikbaar zijn. Hoger in de Alpen zie je vaker afgerasterde stukken alpenweide, zodat hoeden van het vee niet meer nodig is. Kortom, de traditie in begrazing van de Alpen wordt geleidelijk aangepast. Tijden veranderen zowel in Zwitserland als in Nederland. Weer terug van mijn vakantie heb ik weer veel contact met Nederlandse agrarische ondernemers. Zij hebben ook te maken met een verandering in het karakter van het ondernemerschap. Dit is goed zichtbaar in de traditie van het familiebedrijf in combinatie met de ambities van de jonge ondernemers. Dat komt met name aan het licht bij bedrijfsopvolging. De oude generatie beschikt over waardevolle kennis en ervaring, terwijl de jongere generatie boordevol ambitie zit en vooruitstrevende ideeën heeft. Op het moment van bedrijfsopvolging gaan de rollen ten opzichte van elkaar veranderen. Dan is het belangrijk heldere afspraken te maken, zodat er voldoende ruimte is voor de jonge ondernemer om haar of zijn ambities te realiseren. Een gezonde ontwikkeling van het bedrijf is belangrijk, immers stilstand is achteruitgang. In ons dagelijks werk begeleiden we ondernemers om hun bedrijf te ontwikkelen op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier. Daarbij vinden we een balans tussen ervaring van de ene generatie en de plannen van de andere generatie. Tienduizenden ondernemers met hun gezin zijn al generaties lang werkzaam in de agrosector, een traditie waar we in Nederland trots op kunnen zijn. Net als in Zwitserland zetten jonge ondernemers op geheel eigen wijze deze traditie voort, met de ambitie om lekker en veilig voedsel te produceren of mooie en goede sierteeltproducten te leveren.

Jan Breembroek
Flynth directeur agro advies
Flynth-partner