Biodiversiteit+ certificaat

Meerwaarde voor boer en biodiversiteit

In een samenwerkingsproject van NAJK, Stichting Rietgors, adviesbureau CREM, Stichting Milieukeur (SMK) en diverse ketenpartijen vindt de ontwikkeling van een Biodiversiteit+ certificaat plaats. Met het Biodiversiteit+ certificaat worden boeren die bewust aandacht besteden aan de ontwikkeling van biodiversiteit op hun bedrijf, beloond. Het certificaat is ontwikkeld voor de fruitteelt, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en rundveehouderij.

Tekst: Kirsten Haanraads

Biodiversiteit+ startte begin dit jaar als een pilotproject in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en heeft een belangrijk doel: bestaande maatregelen om biodiversiteit te bevorderen te combineren met een solide afzetstrategie. Kortom: boeren die aan het certificaat voldoen dragen bij aan de biodiversiteit, maar voegen ook meerwaarde toe aan het product dat vanuit de markt wordt beloond. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met verschillende ketenpartijen.

De initiatiefnemers hebben een selectie gemaakt van de criteria van het Biodiversiteit+ label en deze bovendien aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel. Biodiversiteit+ kan daardoor mogelijk een alternatief worden voor de ‘standaard’-vergroeningsmaatregelen die de EU stelt voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Na goedkeuring betekent dit dat agrariërs die voldoen aan deze biodiversiteitscriteria, ook aan de GLB-vergroeningseisen voldoen. Ze ontvangen daarvoor een speciaal Biodiversiteit+ GLB certificaat.

Stichting Milieukeur (SMK) zorgt ervoor dat bedrijven met een Biodiversiteit+ certificaat voldoen aan de GLB-criteria. Dit is mogelijk doordat de Biodiversiteit+ criteria aansluiten op de bestaande Milieukeur certificatiesystemen. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke randvoorwaarde vanuit het GLB dat certificatiesystemen volgens bepaalde ISO-standaarden zijn geaccrediteerd.

De maatregelen van Biodiversiteit+ worden op dit moment getest door verschillende boeren in heel Nederland. Aan het eind van dit jaar moet het certificaat klaar zijn en is bovendien bekend of Biodiversiteit+ kan dienen als alternatieve invulling van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.