UPDATE: Nieuwe uitbraken vogelgriep

Afgelopen donderdag op 20 november 2014 is in Ter Aar, provincie Zuid-Holland, bij een pluimveebedrijf met drie stallen met in totaal rond 43.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op basis van Europese regels het bedrijf geruimd. Het is vastgesteld dat de vogelgriep op het bedrijf in Ter Aar de hoogpathogene H5N8 betreft. Deze variant werd ook aangetroffen op het bedrijf in Hekendorp. In een straal van 10 kilometer rondom Ter Aar zijn geen bedrijven met vogelgriep aangetroffen.

Gister (21 november 2014) is een derde geval van vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf in Kamperveen, provincie Overijssel, met in totaal rond 10.000 vleeskuikenouderdieren. Verdere details van deze besmetting zijn nog niet bekend. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk door de NVWA geruimd. Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse vandaag beschikbaar komen. Dit schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Rond het bedrijf in Kamperveen wordt een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 34 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In het gebied met een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Kamperveen heeft de NVWA bij een pluimveebedrijf klinische verschijnselen aangetroffen die passen bij vogelgriep. Het type vogelgriep is nog niet bekend. Om die reden is besloten de bedrijven in de 1 kilometerzone uit voorzorg te ruimen. Het betreft hier twee pluimveebedrijven.

Maatregelen opnieuw ingesteld

Na de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep (de H5N8 variant) in Hekendorp werden onmiddellijk maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Uit voorzorg geldt vanaf donderdag 20 november 2014 14.00 uur een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur.

Tevens is de ophok- en afschermplicht voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte voor deze periode van maximaal 72 uur opnieuw ingesteld. Voor bedrijfsmatige pluimveehouderijen geldt deze plicht al tot minimaal 18 december 2014. In deze periode geldt ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Tevens geldt voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren. Ook geldt een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte.

De door vogelgriep getroffen pluimveebedrijven in Ter Aar en Hekendorp hebben voor zover nu bekend is geen direct contact met elkaar gehad. Dat heeft de NVWA laten weten na een eerste onderzoek. Er is nog niets bekend over eventuele verbanden tussen de andere uitbraken.

Schok voor de pluimveesector

“Even was er opluchting toen onderzoek binnen het 10 kilometergebied rondom het eerder besmette pluimveebedrijf in Hekendorp uitwees dat de vogelgriep zich niet verder had verspreid. De nieuwe uitbraken zijn een grote schok voor de pluimveesector. Er heerst veel onrust en onzekerheid”, aldus Annet van den Akker, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief. “Wij adviseren pluimveegerelateerde bijeenkomsten te annuleren. Daarnaast roepen wij iedereen op risicogebieden te vermijden. Het is van ontzettend groot belang dat we deze dierziekte onder controle houden.”

De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact met besmet pluimvee. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep, over het algemeen verloopt vogelgriep bij mensen mild.

Informatie

Voor actuele informatie over de regelgeving verwijzen we naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telefoonnummer 088 – 042 42 042, en de sites van het ministerie en de RVO.

Directe links naar meer informatie en de volledige regelingen: