PERSBERICHT: ChristenUnie bezoekt jonge boeren

Vandaag heeft een delegatie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van familie Pelleboer in Tollebeek. De delegatie bestond uit Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers van de ChristenUnie. De politici werden welkom geheten door Eric Pelleboer, voorzitter van NAJK.

Tijdens het bezoek aan het akkerbouwbedrijf vertelden Pelleboer en enkele FAJK-bestuurders over de uitdagingen waar zij als jonge agrarische ondernemers voor staan.  Eric Pelleboer: “Voor jonge boeren is de bedrijfsovername de lastigste hobbel in hun carrière.”

De rondleiding van Pelleboer gaf de politici en jonge boeren volop gespreksstof, zoals omtrent de gevolgen van de Meststoffenwet voor de jonge akkerbouwers uit de polder, de impact van de vergroeningseisen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de vergrijzing van de landbouw en de noodzaak voor een sterke Jonge Landbouwersregeling. Voor jonge boeren uit heel Nederland is bedrijfsovernameproblematiek een belangrijke uitdaging. De bestuurders van NAJK hebben dit met Carla Dik-Faber van de Tweede Kamerfractie uitvoerig besproken.

Flevoland kent bijzondere uitdagingen op het gebied van verkaveling en bodemvruchtbaarheid. In de polder kampen veel jonge agrarische ondernemers met de hoge barrières om over grond te kunnen beschikken. Pachtgronden zijn moeilijk beschikbaar  en grondmobiliteit is laag. Namens de agrarische jongeren van Flevoland sprak  FAJK-bestuurder Arjan Vaandrager met de lokale ChristenUnie-politicus over deze problematiek. “Het kan niet zo zijn dat jonge boeren bij het pachtbeleid achter in de rij komen te staan.”