PERSBERICHT: NAJK ontmoet EU-commissaris Phil Hogan

Vandaag, donderdag 11 december, bracht de nieuwe Eurocommissaris van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan, een kennismakingsbezoek aan Nederland. Hij was gast van staatssecretaris Dijksma. NAJK-voorzitter Eric Pelleboer was hier namens de jonge boeren en tuinders van NAJK bij aanwezig.

NAJK-voorzitter Pelleboer was uitgenodigd voor een ontmoeting met de Eurocommissaris. “We zijn vereerd dat wij bij dit bezoek aanwezig mogen zijn”, zegt de NAJK-voorzitter. “Dit toont de grote betrokkenheid van de Europerse Commissie en het ministerie van Economische Zaken bij de agrarische ondernemers van de toekomst.”

Namens NAJK is Pelleboer ingegaan op de uitdagingen waar jonge boeren en tuinders in Nederland voor staan. Hij heeft specifiek aandacht gevraagd voor de gevolgen die de uitwerking van de top-up voor jonge boeren in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met zich meebrengen. “De top-up wordt, door Europees besluit, ook toegekend aan jongeren in maatschap. Deze beslissing pakt juist in Nederland niet goed uit”, stelt Pelleboer. “Het doel van de top-up, het bevorderen van bedrijfsovername, komt daardoor zeker niet dichterbij. Ik heb Eurocommissaris Hogan gevraagd of hij oog wil hebben voor de Nederlandse situatie van maatschappen.”

Hogan waardeerde de betrokkenheid van jonge boeren en tuinders bij de bijeenkomst. Hij gaf aan gefascineerd te zijn van de vooruitstrevende Nederlandse land- en tuinbouw. Daarnaast voorziet hij veel uitdagingen voor jonge agrarische ondernemers.