SGP met NAJK op bezoek bij jonge melkveehouder

Vandaag heeft Elbert Dijkgraaf van de Tweede Kamerfractie van de SGP een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf van familie van Vuuren in Montfoort. NAJK-lid en melkveehouder Kees van Vuuren heeft de politicus een rondleiding gegeven op zijn bedrijf. Dagelijks bestuurder van NAJK en portefeuillehouder melkveehouderij Koen Bolscher was namens NAJK bij het bezoek aanwezig.

Tijdens het bezoek aan het melkveebedrijf vertelden Bolscher en Van Vuuren over de uitdagingen waar zij als jonge agrarische ondernemers voor staan. Het bezoek stond in het teken van de gisteren aangenomen wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Bolscher: “NAJK vindt dat er in het vervolgtraject bij de invulling van de wet oog moet zijn voor jonge boeren en hun ondernemerschap, bijvoorbeeld in de ruimte die wordt geboden binnen het fosfaatplafond.”

Elbert Dijkgraaf gaf aan dat de SGP het belangrijk vindt om goed naar de gevolgen te kijken van de AMvB. Zij hebben hierbij nadrukkelijk oog voor de toekomstperspectieven van de melkveehouderij, ook voor de komende decennia.

Het werkbezoek van vanmiddag was georganiseerd in samenwerking met HAJK en LTO Nederland. Namens HAJK was Leanne Aantjes, dagelijks bestuurder, aanwezig. Aantjes heeft specifiek aandacht gevraagd voor het belang van grondgebondenheid: “Veel boeren hebben hun ondernemerschap gebaseerd op grond. Die keuze moet beloont blijven, ook in de nieuwe Melkveewet.”

Namens LTO Nederland waren Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij, en Marieke Hoste, lobbyist, bij het werkbezoek aanwezig.