Doeko van ’t Westeinde nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij NAJK

Vandaag heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) tijdens de algemene ledenvergadering Doeko van ’t Westeinde unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Van ’t Westeinde zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille akkerbouw. Deze portefeuille neemt hij over van NAJK-voorzitter Eric Pelleboer, die namens NAJK vanaf 2012 de belangen van jonge akkerbouwers in Nederland behartigde.

Van ’t Westeinde (1983) volgde in Wageningen de opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen. Na zijn afstuderen is hij aan de slag gegaan bij Landmark Projecten, waar Van ’t Westeinde zich focuste op biomassavergisting en zonne-energie. Sinds september 2011 werkt Van ’t Westeinde samen met zijn ouders op het akkerbouwbedrijf in het Groningse Nieuweschans.

Van ’t Westeinde heeft veel ambitie om zijn nieuwe functie te bekleden: “Ik wil het geluid van jonge akkerbouwers in Nederland vertegenwoordigen bij de politiek en in het bedrijfsleven”, aldus de kersverse portefeuillehouder akkerbouw. Van ’t Westeinde wil zich in zijn bestuursperiode bij NAJK richten op maatschappelijk draagvlak en het stimuleren van een concurrerende en innovatieve akkerbouwsector.

Doeko van ’t Westeinde neemt de portefeuille akkerbouw over van Eric Pelleboer. Pelleboer was vanaf 2012 verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw en vervuld sinds september 2014 de functie van voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering van NAJK, bijgewoond door provinciale bestuurders uit het hele land, wenste Pelleboer zijn opvolger veel succes: “Er liggen mooie kansen om de stem van jonge akkerbouwers in Nederland te laten horen. Ik heb dat in de afgelopen jaren met veel passie en plezier gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat NAJK met Doeko van ’t Westeinde een goede opvolger heeft.”